MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1630737
Số người trực tuyến:38
QUY TRÌNH ISO
 
Lợi ích áp dụng, chuyển đổi tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
ISO là cụm từ viết tắt International Organization for Standardization (Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá). ISO 9001 là Tiêu chuẩn Quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, đưa ra chuẩn mực (bao gồm các yêu cầu, ngôn ngữ chung của quốc tế) cho hệ thống quản lý chất lượng với tư duy khoa học, đảm bảo linh hoạt, không cứng nhắc và phù hợp với thực tế hoạt động của từng tổ chức.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh mục các quy trình theo tiêu chuẩn quốc gia iso 9001:2008 tại cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh mục ban hành văn bản hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch chuyến đối, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình giai đoạn 2019 - 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thủ tục thực hiện việc giải trình theo quy định tại nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 và thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình theo quy định tại nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 và thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xử lý đơn thư
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếp công dân
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 3 >> >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 16°C
Cao nhất: 18°C
Thấp nhất: 14°C
Độ ẩm: 68 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.