MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1050883
Số người trực tuyến:31
TRỒNG TRỌT - BVTV
Sáng ngày 23/01/2018, Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác Khuyến nông năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ảnh: Ban lãnh đạo trung tâm nhận cơ thi đua của tỉnh năm 2017

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Vũ Nam Tiến, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; Đ/c Đỗ Văn Miền, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở; Đại diện lãnh đạo chi cục Thủy sản, chi cục Chăn nuôi và thú y, chi cục Trồng trọt và BVTV, chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS, Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và XTTM, các phòng trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, Công đoàn Ngành nông nghiệp; Ban lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm khuyến nông và toàn thể khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn tỉnh

Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông đã bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; năm 2017 Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền (đạt 163% kế hoạch năm). Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các mô hình chuyển đổi, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, mô hình ứng dụng cơ giới hóa, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào thực tiễn sản xuất. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, đẩy mạnh: Năm 2017 Trung tâm tiếp tục thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo giống bò BBB trên nền bò cái Laisind để nâng cao năng suất, chất lượng trong chăn nuôi bò thịt tại Ninh Bình”, 01 sáng kiến cấp tỉnh. Công tác đào tạo huấn luyện được quan tâm đổi mới về phương pháp, nâng cao về chất lượng. Trong năm, Trung tâm đã tổ chức được 114 lớp tập huấn với 5.558 lượt cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông và nông dân tham dự.
 

 

Ảnh: Đồng chí Vũ Nam Tiến, TUV - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với dự thảo báo cáo, các ý kiến tham luận tập trung góp ý các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa vai trò, vị trí, nhiệm vụ công tác khuyến nông, đặc biệt nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở trong thời gian tới để hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối vững chắc giữa 4 nhà “Nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông”; Đẩy mạnh xây dựng các mô hình theo chuỗi liên kết từ tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách hoạt động nông nghiệp, tuyên truyền tích cực hơn nữa về nội dung các Nghị quyết liên quan đến hoạt động nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Giám Đốc Sở ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ của tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Đồng chí đánh giá công tác tuyên truyền của khuyến nông đã chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới, tư vấn các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên đồng chí cũng đánh giá thẳng thắn một số tồn tại của đơn vị, trong thời gian tới cần đi sâu vào tuyên truyền chủ trương, chính sách về nông nghiệp đến với nông dân và nông thôn, công tác báo cáo tình hình sản xuất từ cơ sở còn chậm đặc biệt khi sảy ra thiên tai dịch bệnh, công tác tham mưu làm cầu nối cho trạm khuyến nông, trung tâm với các địa phương còn ít. Công tác xây dựng mô hình đã có nhiều cố gắng thực hiện được một số mô hình có xu hướng nhân rộng, hiệu quả: Mô hình trông cỏ nuôi bò, mô hình ứng dụng thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi gia súc, mô hình trồng rau an toàn, mô hình nuôi gia cầm ATSH... Đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo trong thời gian tới, với nhiều thời cơ và thách thức của ngành nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Với mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 và để thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới, cán bộ khuyến nông các cấp cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nêu gương đạo đức tác phong nói đi đôi với làm; tập trung tuyên truyền hiệu quả của mô hình gieo thẳng phấn đấu đến năm 2030 đạt 50% diện tích như kế hoạch đề ra; nghiên cứu để đưa các giống có giá trị, hiệu quả cao,  thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến nông, đặc biệt với đội ngũ khuyến nông cấp huyện và khuyến nông viên cơ sở. Cần đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm để khép kín chuỗi giá trị, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn sản xuất. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, bám sát định hướng, gắn với thực tiễn cơ sở sản xuất để đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật, thông tin thị trường đến với người sản xuất, giúp người dân nâng cao giá trị gia tăng.

 

Nguyễn Tất Thắng - Trung tâm khuyến nông


 CÁC TIN KHÁC
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 27°C
Cao nhất: 27°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 65 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.