MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1050846
Số người trực tuyến:20
NÔNG THÔN MỚI
Thực hiện chương trình công tác năm 2018 và chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Ninh Bình

Làm việc với UBND xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, ngày 8/5/2018.
Ảnh VPĐP NTM Ninh Bình
 

 

, từ ngày 7-9/5/2018 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện và thành phố Tam Điệp tiến hành khảo sát 7 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu gồm Đồng Hướng huyện Kim Sơn, Khánh Thành huyện Yên Khánh, Quang Sơn thành phố Tam Điệp, Yên Từ huyện Yên Mô, Đồng Phong huyện Nho Quan, Ninh Giang huyện Hoa Lư, Gia Vân huyện Gia Viễn đồng thời khảo sát các thôn đăng ký xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018 tại các xã này nhằm đánh giá những kết quả sau 01 năm thực hiện và định hướng cho những năm tiếp theo đối với các xã xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đồng thời khảo sát chọn mẫu, đánh giá khả năng đối với các thôn đăng ký xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trước khi trình UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt danh sách 79 thôn đăng ký xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018.

 

 

Làm việc với thôn Tân Thượng xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, ngày 8/5/2018.
Ảnh VPĐP NTM Ninh Bình

 

Thực hiện chủ trương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu bắt đầu từ năm 2017 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định tạm thời Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và trong năm 2017 đã lựa chọn được 7 xã tại 6 huyện và thành phố Tam Điệp để xây dựng thí điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Đối với các xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu từ  năm 2017-2018 ngoài việc tiếp tục được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí (200 triệu đồng) để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí như các xã đạt chuẩn còn lại thì xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu còn được hỗ trợ thêm 100 triệu đồng để xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu (năm 2017 UBND tỉnh chỉ đạo các xã sử dụng 100 triệu đồng chủ yếu để trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp sau đó mới thực hiện đến một số nội dung khác). Bên cạnh đó các xã đã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay theo báo cáo của UBND các xã tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu cơ bản đáp ứng được yêu cầu của QĐ 30/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình.
Về nội dung xây dựng thôn kiểu mẫu: Bắt đầu từ năm 2018 thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các xã lựa chọn xây dựng ở 79 xã đạt chuẩn nông thôn mới mỗi xã 01 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trước mắt UBND tỉnh phân bổ kinh phí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho mỗi thôn là 50 triệu đồng để thực hiện mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu với nội dung chủ yếu là phát triển sản xuất nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường và nét văn hóa truyền thống của làng quê nông thôn.
Kết quả khảo sát thấy rằng sự cần thiết phải xây dựng Đề án, kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu làm cơ sở để triển khai thực hiện. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã xây dựng dự thảo quy định tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, sau đợt kiểm tra, khảo sát lần này sẽ tham khảo ý kiến của các địa phương, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sẽ tiếp tục tiếp thu, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh xem xét quyết định làm cơ sở để chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sẽ hướng dẫn các xã xây dựng Đề án, các thôn xây dựng kế hoạch thực hiện.
 

 

   Người viết bàiNguyễn Đăng Luân

 

 

 


 CÁC TIN KHÁC
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 27°C
Cao nhất: 27°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 65 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.