MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1162508
Số người trực tuyến:19
LÂM NGHIỆP
Thực hiện Kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 đối với diện tích trồng rừng thay thế nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 22/03/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Ảnh: Đoàn giám sát công tác nghiệm thu trồng rừng thay thế năm 2018 tại vùng Bãi Bồi Kim Sơn

 

Theo kế hoạch năm 2018, toàn tỉnh trồng rừng thay thế là 60ha. Tính đến 5/10/2018 toàn tỉnh đã trồng được 55ha đạt 91,6% kế hoạch đề ra. Phấn đấu công tác trồng rừng thay thế đạt 100% kế hoạch trước ngày 30/12/2018.
Đến nay một số đơn vị, địa phương đã tổ chức kiểm tra, đánh giá, nghiêm thu công tác trồng rừng thay thế năm thứ nhất năm 2018. Xác định rừng phòng hộ ven biển huyện Kim Sơn là một trong những trọng điểm của tỉnh để phát triển kinh tế gắn với du lịch, phòng chống thiên tai, bảo vệ hành lang đê, kè, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao, do đó năm 2018 được sự quan tâm của UBND tỉnh Ninh Bình toàn bộ khu vực bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn tiến hành trồng 45 ha, trong đó UBND huyện Kim Sơn trồng 25 ha; Bộ  chỉ huy quân sự tỉnh trồng 05ha; Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình trồng 15 ha với 02 loài cây là Bần chua và Trang.
 

 

Ảnh: Đo đếm ô tiêu chuẩn trong nghiệm thu trồng rừng thay thế năm 2018 của UBND huyện Kim Sơn

 

 

 

Ảnh: Quang cảnh khu vực trồng rừng thay thế năm 2018 tại vùng Bãi Bồi huyện Kim Sơn
 
 

Việc tổ chức nghiệm thu công tác trồng rừng thay thế năm 2018 theo đúng hướng dẫn quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Kết quả buổi nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu, tỷ lệ cây sống, sinh trưởng, phát triển tốt đạt trên 95%. Kết quả trên đã cho thấy sự chỉ đạo, lỗ lực rất cao của các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương trong công cuộc trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Có thế thấy rằng, việc trồng rừng thay thế là một chủ trương đúng đắn của Đảng,  Nhà nước, việc trồng rừng thay thế đã góp phần phục hồi, bù đắp lại phần diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng khác sang mục đích khác, góp phần duy trì ổn định diện tích rừng trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức đối với mọi tầng lớp nhân dân về công cuộc trồng rừng và bảo vệ rừng.
Tiếp nối kết quả đã đạt được của việc trồng rừng thay thế năm 2018. Trong thời gian tới Sở nông nghiệp và PTNT Ninh Bình tiếp tục tích cực phối hợp với các địa phương, chủ rừng tham mưu cho UBND tỉnh triển khai công tác trồng rừng thay thế năm năm 2019 đảm bảo khả thi, hiệu quả./.
 

 

 

 Người viết bài


 Lê Sỹ Dương

 


 CÁC TIN KHÁC
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.