MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1162475
Số người trực tuyến:18
TIN HOẠT ĐỘNG SỞ
Ngày 08/01/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.


Đồng chí Vũ Nam Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế các huyện, thành phố; toàn thể cán bộ phòng Thanh tra, pháp chế của các Chi cục trực thuộc Sở; cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

 

(Ảnh: Đồng chí Vũ Nam Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị)


    Hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên – Chánh Thanh tra Sở đọc Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2018; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Qua báo cáo, ghi nhận những kết quả mà toàn ngành nông nghiệp và PTNT tại Ninh Bình đạt được trong năm 2018:
Trong năm, lực lượng thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động, tích cực, bám sát sự chỉ đạo của Bộ, ngành, UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đôn đốc thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác.


Năm 2018, Sở Nông nghiệp & PTNT đã triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt; đồng thời thực hiện tốt các cuộc thanh kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của các cấp, các ngành và công tác quản lý tại địa phương; cụ thể: đã triển khai 03 cuộc thanh tra hành chính đối với 03 đơn vị và 111 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 839 tổ chức, cá nhân. Ban hành 120 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1.079.230.000 đồng, tiền xử lý tài sản vi phạm là: 810.449.000 đồng (tịch thu thành tiền là 785.850.000 đồng,  tiêu hủy tang vật vi phạm thành tiền là 24.600.000 đồng). Kết quả thanh tra, kiểm tra có nhiều chuyển biến so với những năm trước, các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nhiều hơn, đã xử phạt vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý.


Trong năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã bố trí cán bộ tổ chức tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở, lực lượng làm công tác thanh tra của Sở đã được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị. Trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ thanh tra đã được nâng cao hơn so với những năm trước.
UBND các huyện, Thành phố đã ban hành các Quyết định thành lập đoàn, lập kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Vũ Nam Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã kết luận chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lực lượng thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2019, tập trung thực hiện các nhiệm vụ:


1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT; hướng dẫn về thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ và Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Giám đốc Sở.


2. Thực hiện tốt công tác phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm túc các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực; kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách, những sơ hở bất cập trong công tác quản lý để hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kết luận thanh tra hay Báo cáo kết quả kiểm tra đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, nghiêm minh; đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.


3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành trên các lĩnh vực ngành quản lý đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở, đến các chủ cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và người dân trên địa bàn tỉnh.


4. Đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều hành trong hoạt động thanh tra. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho từng cuộc thanh tra, kiểm tra; xác định rõ trách nhiệm, công việc của từng thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra, thời gian, cách thức, nội dung tiến hành, biện pháp tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra. 


5. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Sở, giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với công an tỉnh, các Sở, ngành và các cơ quan chức năng khác để điều chỉnh, tránh việc chồng chéo, trùng lắp. Chú trọng thực hiện việc sơ kết, tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ thanh tra và hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra.


6. Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị đã được phê duyệt. Chi cục Thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi; Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về quản lý rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên rừng, giống cây lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Đối với UBND các huyện, thành phố:
1. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành. Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp.
2. Tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014.


3. Tổ chức việc ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, thực hiện kiểm tra các nội dung đã ký cam kết theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Nhà nước lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản và đến người dân trên địa bàn toàn tỉnh./.
 

 


 


 CÁC TIN KHÁC
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.