MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1307575
Số người trực tuyến:30
THUỶ SẢN

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong nội dung của Thông tư có nhiều điểm mới có tác động trực tiếp đến đời sống các hộ dân nghèo hành nghề khai thác thủy sản trên sông và vùng ven biển. Trong đó có nội dung quan trọng được quy định tại Phụ lục II của Thông tư quy định rõ như sau:


1. Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản quy định:
- Vùng ven bờ cấm: Nghề lưới kéo (trừ lưới kéo moi/ruốc), nghề lồng xếp (lờ dây, bát quái, lừ, dớn, lú...); nghề, ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực); nghề đăng, đáy, te, xiệp, xịch, xăm.
- Vùng nước nội địa (khai thác thủy sản trên sông và vùng nội đồng) cấm: Nghề lồng xếp (lờ dây, bát quái, lừ, dớn...); nghề đăng, đáy, te, xiệp, xịch, xăm.


2. Ngư cụ cấm sử dụng khai thác nguồn lợi thủy sản có kích thước mắt lưới tại bộ phận tập trung cá nhỏ hơn kích thước quy định:
- Khai thác biển: Rê Trích: 2a=28mm; rê thu ngừ: 2a=90 mm; rê mòi: 2a= 60 mm; vây, vó, mành, rút, rùng hoạt động ngoài vụ cá cơm: 2a=20mm; lưới đánh cá cơm: 2a=10mm; lưới kéo cá: chiều dài tàu từ 12 -<15m: 2a = 34mm, chiều dài tàu >= 15m: 2a=40mm; lưới chụp: 2a=40mm.
- Khai thác vùng nội địa (khai thác thủy sản trên sông và vùng nội đồng) : Lưới vây: 2a=18mm; lưới rê (lưới bén, …): 2a=40mm; vó: 2a=20mm; chài các loại: 2a=15mm.
Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình Thông báo để các cấp, các ngành, nhân dân biết và thực hiện. (Toàn văn Thông tư được đính kèm )
 

 

         

 

 

 

           Viết bài


Nguyễn Thanh Hà


 CÁC TIN KHÁC
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.