MENU
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 470031
Số người trực tuyến:16
THANH TRA
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình được tổ chức ngày 01/02/2018

(Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên – Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình đọc Báo cáo tổng kết tại Hội nghị)

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên – Chánh Thanh tra Sở đã thay mặt Sở đọc toàn văn Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Qua báo cáo, ghi nhận những kết quả mà toàn ngành nông nghiệp và PTNT tại Ninh Bình đạt được trong năm 2017 trên các lĩnh vực, cụ thể:
Về công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền phổ biến pháp luật: Trong năm, lực lượng thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động, tích cực, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đôn đốc thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng. Ngoài ra, các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành phòng nông nghiệp, phòng kinh tế trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được Sở quan tâm, chú trọng. Sở đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho 50 cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra và 10 lớp tập huấn cho 657 cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, Sở tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý bằng các hình thức khác như trên báo, đài truyền hình, đài phát thanh và thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra. Các huyện, thành phố đã phối hợp với Sở và huy động vai trò của các tổ chức khác: Công an, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện, thành phố để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức ATTP lĩnh vực nông nghiệp đến người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.
Về công tác thanh kiểm tra: Năm 2017, Sở Nông nghiệp & PTNT đã triển khai 02 cuộc thanh tra hành chính đối với 02 đơn vị trực thuộc Sở và 123 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1307 tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra; ban hành 109 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 874.100.000 đồng, thanh lý tang vật tịch thu là: 896.143.200 đồng.
Đối với các huyện, thành phố trong tỉnh, trong năm 2017, các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Nho Quan, Hoa Lư, Gia Viễn và thành phố Tam Điệp đã tiến hành và phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai 19 đoàn kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi thú y, thủy sản, thủy lợi, đê điều, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.
Về công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
Trong năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã bố trí cán bộ tổ chức tốt công tác tiếp công dân, có 02 lượt công dân đến phòng tiếp công dân của Sở và tiếp nhận 06 đơn thư, gồm: 04 đơn tố cáo (02 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền; 01 đơn tố cáo mạo danh, 01 đơn tố cáo dấu tên - không đủ điều kiện xử lý); 01 đơn kiến nghị không thuộc thẩm quyền (không đủ điều kiện xử lý); 01 đơn đề nghị không thuộc thẩm quyền.
Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, cán bộ tiếp công dân đã nhiệt tình tư vấn, trả lời và hướng dẫn công dân theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn thư, vụ việc phát sinh thuộc thẩm quyền; không có đơn thư, vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài và các vụ việc do cấp trên chuyển đến.
Về công tác phòng, chống tham nhũng: đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; ban hành mới quy chế chi tiêu nội bộ để quy định các chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu trong cơ quan theo quy định hiện hành; tiếp tục chỉ đạo toàn cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý tham nhũng. Đến nay, công tác phòng chống tham nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở đã đạt hiệu quả cao và ch¬ưa phát hiện thấy hiện tư¬ợng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.
    Về Công tác xây dựng lực lượng:
Năm 2017, lực lượng thanh tra chuyên ngành của Sở cơ bản đã được kiện toàn, Có 06/07 Chi cục trực thuộc Sở đã thành lập phòng Thanh tra, pháp chế thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (riêng Chi cục Phát triển nông thôn cử công chức kiêm nhiệm nhiệm vụ); đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra được đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác từng bước xây dựng lực lượng thanh tra của Sở ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đưa công tác thanh kiểm tra chuyên ngành ngày càng có chất lượng, hiệu quả.
    Bên cạnh những kết quả đạt được toàn ngành cũng gặp không ít những khó khăn như:
- Đối với Sở Nông nghiệp&PTNT: Một số chủ cơ sở chưa thực hiện đủ các thủ tục hành chính về điều kiện sản xuất, kinh doanh ATTP theo quy định; sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ lẻ, theo mùa vụ; ghi chép nguồn gốc nguyên liệu chưa rõ ràng; không phối hợp với đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các mẫu cần kiểm định phải gửi đi phân tích tại các phòng kiểm định được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định, thời gian có kết quả kiểm định dài. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân do các mặt hàng lấy mẫu như thịt, cá, rau xanh…thường được các tiểu thương tiêu thụ hết trong ngày. Các đối tượng vi phạm ngày một manh động hơn, sử dụng các phương tiện, trang thiết bị thông tin liên lạc để báo hiệu, các đối tượng sẵn sàng tẩu tán tang vật gây khó khăn cho việc xử lý. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số đơn vị hình thức chưa phong phú, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế do nguồn kinh phí cho công tác này còn hạn chế. Tình trạng khiếu tố vượt cấp, khiếu tố đến cơ quan không đúng thẩm quyền giải quyết vẫn còn xảy ra, nhiều đơn thư không đủ điều kiện để xử lý. Một số đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo không kịp thời, không đầy đủ nội dung theo yêu cầu.
- Đối với các huyện, thành phố: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện hầu hết có quy mô vừa và nhỏ, thiếu mặt bằng kinh doanh, chưa chủ động khắc phục các sai phạm do các đoàn kiểm tra yêu cầu. Chưa có đủ trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, khó khăn trong việc phát hiện sai phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi, sống.
Trong năm 2018, lực lượng thanh tra của Sở cần phát huy, kế thừa những thành tựu, những mặt đã đạt được, đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn vượt qua thử thách, từng bước đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò vị trí thanh tra của Sở, tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:
    Về công tác thanh tra, đối với Sở Nông nghiệp &PTNT:
+ Triển khai có hiệu quả, chất lượng việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 556/QĐ-SNN ngày 05/12/2017 và Quyết định số 557/QĐ-SNN ngày 05/12/2017: dành khoảng 50% nguồn lực để thực hiện các Đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất; thanh, kiểm tra liên ngành bên cạnh việc triển khai các Đoàn thanh kiểm tra theo kế hoạch; Đồng thời phải có sự theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. Đối với những cơ sở cần thanh tra, kiểm tra mà có nhiều lĩnh vực hoạt động, nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị thì phải phối hợp để xử lý, tránh chồng chéo nhất là phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường…
+ Mở các lớp tập huấn, hội nghị để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành trên các lĩnh vực ngành quản lý đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở, đến các cơ sở hoạt động lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và người dân trên địa bàn tỉnh.
+ Thực hiện tốt công tác phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm túc các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách, những sơ hở bất cập trong công tác quản lý nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
+ Việc thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đảm bảo tránh chồng chéo. Kết luận thanh tra hay Báo cáo kết quả kiểm tra đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, nghiêm minh; đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.
- Đối với các huyện, thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Nhà nước lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản và đến người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành vệ sinh ATTP của tỉnh. Tập trung kiểm tra có trọng tâm về các nội dung vệ sinh ATTP lĩnh vực nông nghiệp; kiểm tra vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp; các vụ việc mới phát sinh không để khiếu tố tồn đọng, vượt cấp.
Về Công tác phòng, chống tham nhũng:
 Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triền khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn…tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết đơn tố cáo xử lý kịp thời các vi phạm tiêu cực có dấu hiệu tham nhũng.
Về công tác xây dựng lực lượng
Xây dựng lực lượng thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư./.

 

Người viết bài

Phạm Thị Bích Liên

 

 CÁC TIN KHÁC
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trong năm 2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
Quy định mới về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản áp dụng tại Ninh Bình
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 tại sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Ninh Bình
Tình hình triển khai thực hiện nghị đinh 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Một số điểm mới trong quy định về quản lý phân bón về hiện nay và quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón
Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Kết quả kiểm tra về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và PTNT
Ngăn chặn được Sabultamol, ngành nông nghiệp tiếp tục đối mặt với Cysteamine
Thanh tra chuyên đề ATVSTP, nông, lâm, thuỷ sản năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 030.3871174 - Fax: 030.3875824.