MENU
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 470044
Số người trực tuyến:28
THANH TRA
Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017 và áp dụng cho năm ngân sách 2017; thay thế Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
    Thông tư nêu rõ chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc theo quy định đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.
Chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc thực tế đối với các đối tượng khác quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP.
Trường hợp các đối tượng này khi tham gia tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được hưởng toàn bộ mức chi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng 50% mức chi bồi dưỡng quy định tại Thông tư này.
Về mức chi được quy định tại Điều 4, Thông tư 320/2016/TT-BTC và áp dụng tại tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Quy định nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 (thay thế Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012), cụ thể mức chi tại tỉnh Ninh Bình áp dụng như sau:
1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; địa điểm tiếp công dân của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân của tỉnh; cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; trụ sở tiếp công dân cấp huyện; địa điểm tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; địa điểm tiếp công dân cấp xã; địa điểm tiếp công dân tại đơn vị sự nghiệp công lập; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân nếu chưa được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì được bồi dưỡng mức 120.000 đồng/ngày/người; trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì được bồi dưỡng mức 95.000 đồng/ngày/ người.
2. Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được bồi dưỡng 60.000 đồng/ngày/người./.

 

Người viết bài

Phạm Thị Bích Liên

 


 

 CÁC TIN KHÁC
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trong năm 2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
Kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017 tại sở Nông Nghiệp và PTNT Ninh Bình; khó khăn và giải pháp trong năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 tại sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Ninh Bình
Tình hình triển khai thực hiện nghị đinh 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Một số điểm mới trong quy định về quản lý phân bón về hiện nay và quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón
Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Kết quả kiểm tra về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và PTNT
Ngăn chặn được Sabultamol, ngành nông nghiệp tiếp tục đối mặt với Cysteamine
Thanh tra chuyên đề ATVSTP, nông, lâm, thuỷ sản năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 030.3871174 - Fax: 030.3875824.