MENU
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 470025
Số người trực tuyến:10
THANH TRA
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 21/01/2015; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 21/01/2015 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngày 07/02/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 182/KH-SNN thực hiện trong năm 2018 với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở:
Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy chế tiếp công dân của Sở theo Quyết định số 09/QĐ-SNN ngày 08/01/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, đơn vị có liên quan; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Các vụ việc khiếu kiện xảy ra trong lĩnh vực quản lý nào thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất biện pháp và xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết cụ thể; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể, thời hạn giải quyết xong vụ việc; đảm bảo thực hiện nghiêm các kết luận, quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thực hiện các chế độ báo cáo về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.
- Đối với Thanh tra Sở:
+ Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát, báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định.
+ Chủ động tham mưu, đề xuất xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT, đặc biệt là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp nếu có. Trong quá trình tham mưu giải quyết phải tổ chức đối thoại công khai, trao đổi, giải thích, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Tham mưu tổ chức, đề xuất biện pháp thực hiện để các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhất là các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, triệt để.
+ Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; tham mưu, kiến nghị xử lý những đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
+ Thực hiện nghiêm Quy chế số 03-QC/TU ngày 11/8/2015 của Tỉnh ủy về phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
- Đối với Văn phòng Sở:
+ Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc đảm bảo điều kiện trang thiết bị, phương tiện, kinh phí cho việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
+ Chủ động đảm bảo an ninh trật tự cơ quan trong quá trình tiếp dân nhất là đối với những công dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo làm mất an ninh trật tự, gây phức tạp tình hình./.
 

Người viết bài

Phạm Thị Bích Liên

 CÁC TIN KHÁC
Quy định mới về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản áp dụng tại Ninh Bình
Kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017 tại sở Nông Nghiệp và PTNT Ninh Bình; khó khăn và giải pháp trong năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 tại sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Ninh Bình
Tình hình triển khai thực hiện nghị đinh 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Một số điểm mới trong quy định về quản lý phân bón về hiện nay và quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón
Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Kết quả kiểm tra về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và PTNT
Ngăn chặn được Sabultamol, ngành nông nghiệp tiếp tục đối mặt với Cysteamine
Thanh tra chuyên đề ATVSTP, nông, lâm, thuỷ sản năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 030.3871174 - Fax: 030.3875824.