MENU
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 470053
Số người trực tuyến:37
VĂN BẢN CỦA SỞ NN&PTNT
Tìm kiếm :    

SttSố HiệuTrích yếu nội dungDownload
1 96/UBND-VP5 Files/f615/33cv96_vp5.pdf Download
2 12 /BC-SNN Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018 Download
3 11/BC-SNN Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 12 năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2018 Download
4 63/SNN-NVTH Tổ chức học tập, nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với đại phương ngày 28/12/2017 Download
5 60/SNN-VP Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật Download
6 SNN-VP Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật Download
7 1666/SNN-VP Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật Download
8 1364/SNN-TC Về việc triển khai thực hiện nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của chính phủ về quản lý phân bón Download
9 37-CV/ĐU Gửi tài liệu tham khảo phục vụ nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần Download
10 619/VP-UBND Triển khai thực hiện thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây Dựng Download
11 609/VP-UBND Triển khai thực hiện thông tin số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành chỉ tiêu thống kê ngành Kế Hoạch, Đầu Tư và Thống Kê Download
12 Tiến độ thực hiện xã điểm tái cơ cấu nông nghiệp xã Khánh Thành- huyện Yên Khánh và xã Yên Thái- huyện Yên Mô dến tháng 11 năm 2017 Download
13 140 - QĐ/TU Triển khai thực hiện quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh Ủy xã Khánh Tiên- huyện Yên Khánh đến hết tháng 11 năm 2017 Download
14 1545/TB-SNN Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 11, Triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 Download
15 299/BC-SNN Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2017 Download
16 1545/TB-SNN Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 Download
17 128/KH-UBND Thực hiện chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của thủ tướng chính phủ về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ Download
18 1484/SNN-VP Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật Download
19 561/VP-UBND Triển khai thực hiện thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của bộ tài nguyên và môi trường Download
20 Tiến độ thực hiện xã điểm tái cơ cấu nông nghiệp xã Khánh Thành- huyện Yên Khánh và xã Yên Thái- huyện Yên Mô dến tháng 10 năm 2017 Download
21 140-QĐ/TU Triển khai thực hiện quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh Ủy xã Khánh Tiên- huyện Yên Khánh đến hết tháng 10 năm 2017 Download
22 1379/TB- SNN Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 10, Triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017 Download
23 251/BC-SNN Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017 Download
24 110/QD-TS Về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 Download
25 1217 /TB- SNN Kết luận Hội nghị giao ban công tác 9 tháng, Triển khai nhiệm vụ 3 tháng năm 2017 Download
26 221/BC-SNN Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2017 Download
27 222/BC – SNN Kết quả nhiệm vụ, công tác 9 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017 Download
28 Tiến độ thực hiên xã điểm tái cơ cấu nông nghiệp xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh và xã Yên Thái, huyện Yên Mô đến quý III năm 2017 Download
29 Tiến độ thực hiên xã điểm tái cơ cấu nông nghiệp xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh và xã Yên Thái, huyện Yên Mô đến tháng 9 năm 2017 Download
30 Tiến độ thực hiên xã điểm tái cơ cấu nông nghiệp xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh và xã Yên Thái, huyện Yên Mô đến tháng 8 năm 2017 Download
31 Số: 199 /BC-SNN Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 Download
32 381/UBND-VP7 Tăng cường công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ Download
33 1090/TB-SNN Thông báo lịch trực tiếp nhận và trả kết quả Download
34 1136/SNN-VP V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính năm 2017 Download
35 1092/SNN-VP Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 Download
36 1091/SNN-VP Triển khai thực hiện Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 Download


Trang 1/3 - 1 2 3
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 030.3871174 - Fax: 030.3875824.