MENU
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 470105
Số người trực tuyến:89
VĂN BẢN CỦA TỈNH
Tìm kiếm :    

SttSố HiệuTrích yếu nội dungDownload
1 20/UBND-VP5 Tham mưu triển khai nghị định số 152/2017/NĐ-CP của chính phủ Download
2 05/UBND-VP6 Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 Download
3 06/UBND-VP6 Triển khai thực hiện thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Download
4 507/UBND-VP7 Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ Download
5 595/VP-UBND Triển khai thực hiện quyết định số 1944/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ Download
6 543/VP-UBND Triển khai thực hiện quyết định 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2107 của thủ tướng chính phủ Download
7 541/VP-UBND Triển khai thực hiện nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam Download
8 542/VP-UBND Triển khai thực hiện thông tư của bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Download
9 538/VP-UBND V/v triển khai các Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 và Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải Download
10 527/VP-UBND Thực hiện nghị định số: 119/2017/NĐ-CP Download
11 516/VP-UBND Triển khai thực hiện nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của chính phủ Download
12 507/VPUBND Triển khai thực hiện nghị định số: 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của chính phủ Download
13 508/VPUBND Triển khai thực hiện thông tư số 2/2017/TT-VPCP của văn phòng chính phủ Download
14 505/VPUBND Triển khai thực hiện nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/10/2017 của chính phủ Download
15 681/UBND -VP5 Thực hiện chỉ thị số 38/CT-TTg của thủ tướng chính phủ Download
16 120/KH - UBND Triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng 2030 Download
17 481/VP - UBND Triển khai thực hiện thông tư số 07/2007/TT - BNV Download
18 140 - QĐ/TU Triển khai thực hiện quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh Ủy xã Khánh Tiên - huyện Yên Khánh đến hết tháng 9 năm 2017 Download
19 140 - QĐ/TU Triển khai thực hiện quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh Ủy xã Khánh Tiên - huyện Yên Khánh đến hết tháng quý III năm 2017 Download
20 1343/QĐ-UBND Về việc công bố danh sách thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẳm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo cơ chế một cửa Download
21 118/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quỵết số 10-NQ/TƯ ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững Download
22 06/CT-UBND Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
23 114/KH -UBND Thực hiện đề án 1" truyền thông phòng, chống mua bán người " trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 Download
24 454/VP -UBND Thực hiện thông tư số 85/2017/TT-BTC của bộ Tài Chính Download
25 140 -QĐ/TU Triển khai thực hiện quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh Ủy xã Khánh Tiên - huyện Yên Khánh đến hết tháng 8 năm 2017 Download
26 333/UBND-VP3 Tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Download
27 47/ĐĐBQH- VP về việc đưa tin trả lời kiến nghị cử tri Download
28 37/QĐ-HĐND Về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
29 05-NQ/TU Về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030 Download
30 1038/QĐ-UBND Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2017 Download
31 76/KH-UBND Tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ năm 2009 Download
32 888/SNN-VP báo cáo kết quả tổng kết Luật DQTV năm 2009 Download
33 79/ KH- UBND Thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Download
34 37/NQ-HĐND Nghị quyết tỉnh uỷ về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao hình thức sản xuất tiên tiến đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
35 05-NQ/TU Nghị quyết tỉnh uỷ về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hoá Download
36 36/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nghị quyết 05,37 Download


Trang 1/2 - 1 2
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 030.3871174 - Fax: 030.3875824.