MENU
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 489787
Số người trực tuyến:5
VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm :    

SttSố HiệuTrích yếu nội dungDownload
1 Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường Download
2 133/2017/TT0BTC Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Download
3 2099/QĐ-TTg Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ Download
4 4495/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện Download
5 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
6 20-NQ/TW Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Download
7 38/CT -TTg Về tăng cường cụ thể và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực Download
8 121/KH - UBND Thực hiện đề án" Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet " Download
9 1304/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định của chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Download
10 2804/BTP-VĐCXDPL Thông báo các nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 Download
11 888/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016- 2020 Download
12 Báo cáo: Tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính Download
13 Số: 4688/HD-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới Download
14 Số: 02/2017/TT-BXD Thông tư: Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn Download
15 Số: 01/2017/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Download
16 Số: 17/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư: Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Download
17 Số: 35/2016/TT-BNNPTNT Thông tư: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
18 Số: 5480/QĐ-BNN-KTHT Quyết định: Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 Download
19 Số: 4800/QĐ-BCT Quyết định: Về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
20 Số: 4293/QĐ-BCT Quyết định: Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Download
21 Số: 4072/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định: Phê duyệt chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn các cấp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 Download
22 Số: 317/QĐ-BCĐCTMTQG Quyết định: Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Download
23 Số: 69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
24 Số: 5869/BGDĐT-CSVCTBTH Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
25 Số: 4688/HD/TT-BVHTTDL Hướng dẫn: Thực hiện tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới Download
26 Số: 05/2017/TT-BNNPTNT Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
27 Số: 4168/NQ-BNN-VPĐP Quyết định: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 1600/QĐ-TTG ngày 16/8/2016 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
28 Số: 520/VPĐP/TTHTQT Ban chỉ đạo trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương Download
29 Số: 218-NQ/BCSĐ Nghị quyết: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 Download
30 thông tư quy định thiết lập bảo vệ hành lang bờ biển Download
31 Quyết định về việc công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam. Download
32 Nghị định về ngăn chặn xung đột thôn tin trên mạng Download
33 Thông tư quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do bộ nông nghiêp quản lý Download
34 10SNN_KHTC Số: 10SNN_KHTC Download
35 184/2014/TT-BTC TT:184_2014 BỘ TÀI CHÍNH Download
36 TT70-2014-TT-BGTVT TT 70 NĂM 2014 BỘ GTVT Download


Trang 1/2 - 1 2
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 29°C
Thấp nhất: 22°C
Độ ẩm: 73 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 030.3871174 - Fax: 030.3875824.