MENU
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 470062
Số người trực tuyến:46
VĂN BẢN CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tìm kiếm :    

SttSố HiệuTrích yếu nội dungDownload
1 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công Download
2 15/2017/QH14 Quản lý, sử dụng tài sản công Download
3 52/2017/TT-BGTVT Quy định về bảo trì công trình hàng hải Download
4 51/2017/TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển Download
5 01/2018/TT-BGTVT Công bố vùng nước biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh Download
6 33/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung mã số Hồ sơ trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương Download
7 41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Download
8 49/2017/TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa Download
9 146/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ Download
10 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Download
11 50/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa Download
12 05/2017/TT-BKHĐT Ban hành chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê Download
13 44/2017/TT-BGTVT Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước Download
14 128/2017/NĐ-CP Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự Download
15 45/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam Download
16 142/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải Download
17 121/2017/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Download
18 126/2017/NĐ-CP Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần Download
19 19/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Download
20 39/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải Download
21 120/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tạm giữ, tạm giam Download
22 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Download
23 40/2017/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ Download
24 1447/SNN-VP Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật Download
25 02/2017/TT-VPCP Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Download
26 08/2017/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Download
27 112/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an Download
28 111/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Download
29 38/CT-TTg Về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực Download
30 115/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp Download
31 85/2017/TT-BTC Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm Download
32 1304/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Download
33 07/2017/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lươmg từ phụ cấp ngân sách nhà nước Download
34 109/2017/NĐ-CP Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam Download
35 4441/QĐ-BNN-BVTV Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Download
36 119/2017/NĐ-CP uy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa Download


Trang 1/3 - 1 2 3
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 030.3871174 - Fax: 030.3875824.