Home


Thông báo tình hình dịch hại đến ngày 04 tháng 11 và dự báo tình hình dịch hại tháng 11 năm 2014

E-mail Print PDF

Thông báo tình hình dịch hại đến ngày 04 tháng 11 và dự báo tình hình dịch hại tháng 11 năm 2014

 

Attachments:
Download this file (BVTV.pdf)BVTV.pdf[ ]264 Kb
Last Updated ( Saturday, 15 November 2014 02:38 )
 

Thông báo tình hình sâu đục thân 2 chấm và sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa năm 2014

E-mail Print PDF

Đến nay trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn ôm đòng đến trỗ bông, trà lúa mùa trung: Đứng cái - làm đòng, trà mùa muộn: Cuối đẻ. Nhìn chung trên phạm vi toàn tỉnh lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, qua kết quả điều tra tình hình dịch hại trên đồng ruộng cho thấy một số đối tượng đang phát sinh và có khả năng gây hại rộng trên các trà lúa, cụ thể:

1. Sâu đục thân lúa 2 chấm: Sâu non sâu đục thân lúa 2 chấm lứa 4 đã gây hại trên các trà lúa. Mật độ trung bình: 0,6 con/m2; nơi cao: 3-5 con/m2; cá biệt trên 10 con/m2 T4 -N. Hiện nay bướm sâu đục thân lúa 2 chấm lứa 5 đang bắt đầu ra rộ, mật độ nơi cao: 0,5-3 con/m2, trứng xuất hiện, nơi cao: 0,5-1 ổ/m2 (Nho Quan, TP Ninh Bình, Yên Mô, Hoa Lư, TX Tam Điệp...). Trong thời gian tới bướm sâu đục thân lúa hai chấm lứa 5 tiếp tục ra rộ đến ngày 13/9, sâu non sẽ nở rộ từ ngày 01/9-20/9 (Riêng vùng lúa sớm, vùng gần nguồn lúa chét sớm hơn 3-5 ngày), gây hại rộng trên các trà lúa trỗ sau 1/9 ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt ở các huyện: Nho Quan, Gia Viễn­, Hoa Lư, Yên Mô, TX Tam Điệp, TP Ninh Bình... Tỷ lệ hại trung bình: 3%; nơi cao: 7-15%; cá biệt trên 30% đòng héo, bông bạc. Nếu không phun trừ kịp thời nhiều diện tích bị hại nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa.

2. Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đã gây hại rộng trên các trà lúa ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mật độ sâu hiện tại trên đồng ruộng trung bình 35 con/m2 (cao gấp 2,5 lần so vụ mùa năm 2013), nơi cao: 100-200 con/m2 T4-N.

Trong thời gian tới, bướm sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 sẽ ra rộ từ 30/8 đến 7/9, sâu non nở rộ từ 6/9 đến 14/9 gây hại trên các trà lúa trỗ sau 10/9 tập trung chủ yếu ở các huyện phía Nam tỉnh: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô... Mật độ sâu phổ biến: 120 con/m2; nơi cao: 300-400 con/m2; cá biệt trên 700 con/m2. Nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời, nhiều diện tích bị hại nặng làm sơ, trắng lá, ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Ngoài ra rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 7 sẽ nở rộ từ 08/9-20/9 gây hại cục bộ trên trà lúa mùa sớm ở giai đoạn chắc xanh đến chín và trà lúa mùa trung ở giai đoạn trỗ bông đến chắc xanh. Nếu không phát hiện và phòng trừ kịp thời những diện tích bị hại nặng sẽ gây cháy ổ từ sau 20/9 trở đi. Bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục hại tăng sau các đợt mưa giông, đặc biệt trên những diện xanh tốt, bón thừa đạm, bón muộn, giống nhiễm.

Tr­ước tình hình sâu đục thân lúa 2 chấm lứa 5 gây hại rộng ở các huyện phía Bắc tỉnh; Sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 gây hại rộng ở các huyện phía Nam tỉnh. Chi cục bảo vệ thực vật đề nghị:

- Điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện cho lúa làm đòng, trỗ bông.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân rõ các trà lúa, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng (chú ý: Sâu đục thân lúa 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn).

+ Đối với sâu đục thân lúa 2 chấm: Phun trừ trên những ruộng có mật độ ổ trứng ≥ 0,3 ổ/m2 khi sâu non tuổi 1 nở rộ, thời gian phun trừ từ ngày 3/9-17/9 (Riêng những diện tích lúa gần nguồn chét, diện tích xen kẽ với lúa đã trỗ thời gian phun trừ sớm hơn từ 3-5 ngày). Những ruộng có mật độ ổ trứng ≥ 1 ổ/m2 phải  phun kép 2 lần, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Prevathon 5SC; Tasodant 600EC; Bonus gold 50EC, Spaceloft 595EC; Victory 585EC; Virtako 40WG...

+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Phun trừ trên những diện tích có mật độ sâu ³ 20 con/m2; khi sâu non tuổi 2 rộ thời gian phun trừ từ ngày 10/9-15/9 bằng các loại thuốc hoạt chất: Fipronil hoặc Abamectin, Emamectin. Những ruộng có mật độ sâu cao ³ 200 con/m2 phải tiến hành phun trừ 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 4-5 ngày (Chú ý: Những ruộng có mật độ sâu cao có thể hỗn hợp thuốc hoá học và thuốc có nguồn gốc sinh học để phun trừ, nhưng đảm bảo đủ nồng độ và lượng nước thuốc đã pha từ 20-25lít/sào).

+ Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Th­­ường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ kịp thời trên những ruộng có mật độ rầy ≥ 2000 con/m2, thời gian phun trừ từ 10/9-18/9, bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu nh­­ư: Penalty gold 50EC, Victory 585EC, Bonus gold 50 EC, Bassa 40 EC… (chú ý: Giai đoạn lúa trỗ bông chỉ sử dụng các loại thuốc trừ rầy tiếp xúc không được sử dụng các loại thuốc trừ rầy nội hấp vì vậy  nhất thiết phải rẽ hàng để thuốc tiếp xúc trực tiếp vơí rầy ở phần gốc lúa).

+ Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Phun phòng trên những ruộng đã bị bệnh đạo ôn lá, giống nhiễm như: BC15, Nếp... Thời gian phun trừ khi lúa thấp tho trỗ từ 3-5% bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Katana 25SC, Kabim 30WP; Fujione 40WP.

Ngoài ra kết hợp phun phòng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn; bệnh khô vằn; bệnh lét đen hạt;

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý thuốc.

- Các trạm BVTV huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào thông báo của Chi cục và tình hình cụ thể của huyện mình tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các HTX và bà con nông dân phun trừ kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các đối tượng dịch hại gây ra./.

Chi cục trưởng

Vũ Khắc Hiếu

 

Chức năng nhiệm vụ

E-mail Print PDF

Chức năng, nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ thực vật tải trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (36. chuc nang nhiem vu.pdf)Tải file tại đây[ ]392 Kb
Last Updated ( Thursday, 28 August 2014 08:09 )
 

Bệnh bạc lá hại lúa và các biện pháp phòng chống

E-mail Print PDF

Trong nhng năm gn đây Bnh bc lá lúa có xu hướng gây hi ngày càng tăng trên các trà lúa tt c các huyn, th xã, thành ph trong tình. Năm 2013 tng din tích nhim bnh bc lá trên toàn tnh là  7.904 ha, tăng 70% so vi năm 2012. Bnh gây hi nng trên nhng rung bón tha đạm, ging nhim như Bc thơm s 7, LT 2, Tp giao... bnh thường phát trin và gây hi t giai đon lúa phân hoá đòng đến chc xanh. Nhng rung b hi nng, năng xut có th gim t 20-50%, thm chí ti 70%.

Để ch động phòng, chng bnh bc lá lúa hn chế đến mc thp nht s gây hi ca bnh trên đồng rung, Chi cc Bo v thc vt gii thiu v bnh bc lá và mt s bin pháp phòng chng như sau:

1. Triu chng bnh: Vét bnh t mép lá, mút lá lan dn vào trong phiến hoc kéo dài theo gân chính. Vết bnh lan rng theo đường gn sóng màu vàng nâu, vết bnh lúc đầu có màu xanh tái sau chuyn sang màu nâu vàng và khô. Trong điu kin nhit độđộ m cao trên b mt vết bnh xut hin nhng git dch vi khun hình tròn nh có màu vàng đục.

2. Nguyên nhân gây bnh và quy lut phát sinh, phát trin ca bnh:

Bnh bc lá do vi khun Xanthomnas campestris gây ra. Bnh thường phát trin mnh trong điu kin nóng m, nhit độ thích hp nht t 26-300C, và thường gây hi nng v lúa mùa.

Vi khun xâm nhp vào cây qua thu khng, l khí khng trên đầu lá, mép lá, đặc bit qua các vết thương xây xát trên lá. Trong điu kin mưa m thích hp, thun li cho s phát trin ca vi khun, trên b mt các vết bnh tiết ra nhng git dch vi khun. Thông qua s va chm gây xây xát gia các lá lúa, nh mưa gió lan truyn bnh sang các lá khác để tiến hành xâm nhim li nhiu ln trong thi k sinh trưởng ca cây lúa. Vì vy bnh thường phát sinh mnh sau các đợt mưa to, gió mnh. Nhng rung bón quá nhiu đạm, cây lúa xanh tt, thân lá mm yếu, hàm lượng đạm t do trong cây tích lu cao thì cây d b nhim bnh nng. Nhng chân rung chua, trũng, đặc bit là nhng vùng đất hu thì bnh phát trin mnh hơn. Các ging lúa có bn lá to, lá mm thì bnh thường nng hơn như LT 2, Bc Thơm s 7, Tp giao...  .. Giai đon lúa làm đòng đến chín sa là giai đon lúa mn cm vi bnh.

Ngun vi khun gây bnh tn dư trong rơm r, lúa chét, ht ca cây lúa b bnh và c di ký ch (c lng vc, c môi, c lá tre, c tranh,...). Ngoài ra, nó còn tn ti dng viên keo vi khun. Vi khun lây nhim nh git sương, nước tưới, nước mưa, nước lt và gió.

3. Bin pháp qun lý bnh: Đến nay chưa có loi thuc đặc hiu để tr bnh, Các loi thuc có trong danh mc đang s dng ch có tác dng phòng bnh khi bnh chm xut hin. Để phòng chng bnh bc lá mt cách hiu qu cn ch động phòng  bnh ngay t đầu v bng các bin pháp k thut tng hp:

- S dng các loi ging lúa có kh năng chng chu hoc ít nhim bnh, hn chế gieo cy các ging nhim bnh nng.

- Áp dng các bin pháp k thut canh tác lúa ci tiến(SRI), qun lý dch hi tng hp IPM, trong đó chú trng bin pháp chăm sóc như bón thúc sm, bón tp trung và cân đối N,P,K để to điu kin cho cây lúa kho, tăng kh năng chng chu đối vi bnh.

- Trên nhng rung bnh đã xut hin, dng bón phân đạm, không phun các cht kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn gi đủ nước.

- Tiến hành phun phòng trên nhng ruông xanh tt, tha đạm, ging nhim và trên nhng rung chm xut hin bnh, trước hoc ngay sau các đợt mưa giông bng mt trong các loi thuc đặc hiu như: Physan 20L, Lobo 8WP, Xanthomix 20WP, Aivan…

(chú ý: đảm bo đủ nng độ và lượng nước thuc pha t 20-25lít/ sào).

Chi cục BVTV NB

Đỗ Thị Thao

 

 

 

Thông báo tinh hình sâu cuốn lá nhỏ và rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ mùa năm 2014

E-mail Print PDF

Đến nay trà lúa mùa sm đang giai đon phân hoá đòng đến ôm đòng, trà mùa trung, mùa mun đẻ nhánh r đến cui đẻ. Nhìn chung trên phm vi toàn tnh lúa sinh trưởng và phát trin tt. Tuy nhiên, qua kết qu điu tra tình hình dch hi trên đồng rung cho thy mt s đối tượng dch hi đang phát sinh và có kh năng gây hi rng trên các trà lúa. C th:

1. Sâu cun lá nh: Sâu cun lá nh la 5 đã gây hi cc b trên các trà lúa, mt độ sâu còn li sau phòng tr trung bình 13,6 con/m2 (cao gp 1,5 ln so v mùa năm 2013), nơi cao: 30-50 con/m2, cá bit 100 con/m2 T5-N. Bướm sâu cun lá nh la 6 đang ra r, mt độ trung bình: 4 con/m2; nơi cao: 7-10 con/m2, cá bit 20-30 con/m2. Trng xut hin, mt độ trung bình 30 qu/m2, nơi cao: 60-100 qu/m2 (Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô…).

Trong thi gian ti, bướm sâu cun lá nh la 6 tiếp tc ra r đến 10/8, sâu non n r t 10/8 đến 17/8 gây hi rng trên các trà lúa tt c các huyn, th xã, thành ph trong tnh. Mt độ sâu ph biến: 120 con/m2; nơi cao: 300- 400 con/m2; cá bit 500-700 con/m2. Nếu không phát hin và phun tr kp thi, nhiu din tích b hi nng làm sơ, trng lá, nh hưởng ln đến năng sut. Quy mô mc độ gây hi cao hơn so vi v mùa 2013.

2. Ry nâu, ry lưng trng: Ry la 5 đang gây hi ri rác trên các trà lúa, mt độ trung bình: 30 con/m2 (thp hơn so vi v mùa 2013), nơi cao: 40-50 con/m2; cá bit 150-200 con/m2 T4-TT (Kim Sơn, Nho Quan, Yên Mô...). Trng ry la 6 bt đầu xut hin, mt độ trung bình: 50 qu/m2; nơi cao: 200-300 qu/m2 (Yên Mô, Kim Sơn...).

Trong thi gian ti, ry cám la 6 s n r t 13/8 đến 22/8, gây hi cc b trên các trà lúa các huyn, th xã, thành ph trong tnh. Mt độ ph biến: 250 con/m2; nơi cao: 1.000-2.000 con/m2; cá bit 3.000 -5.000 con/m2. Nếu không phát hin và phun tr kp thi, nhng din tích b hi nng s làm đỏ lúa hoc gây cháy t sau 25/8 tr đi.

Ngoài ra sâu đục thân lúa 2 chm la 4 tiếp tc gây hi. Bnh khô vn, bnh bc lá, đốm sc vi khun gây hi cc b.

Trước tình hình sâu cun lá nh có kh năng gây hi din rng trên các trà lúa các huyn, th xã, thành ph trong tnh. Chi cc Bo v thc vt đề ngh:

1. Điu tiết nước hp lý, bón phân cân đối to điu kin cho cây lúa kho, tăng cường kh năng chng chu các đối tượng dch hi, đặc bit là bnh bc lá, đốm sc vi khun.

2.Tăng cường kim tra đồng rung, phân rõ các trà lúa, theo dõi cht ch din biến thi tiết, din biến các đối tượng dch hi để có bin pháp phòng tr kp thi khi ti ngưỡng. C th:

* Đối vi sâu cun lá nh: Phun tr trên nhng din tích có mt độ sâu ³ 20 con/m2 đối vi nhng trà lúa đang giai đon phân hoá đòng đến ôm đòng và ³ 50 con/m2 đối vi nhng trà lúa đang giai đon đẻ nhánh r đến cui đẻ khi sâu non r tui 2. Thi gian phun tr t 12/8- 18/8 bng mt trong các loi thuc đặc hiu có hot cht Fipronil, Abamectin, Ebamectin như: Director 70EC; Clever 150 SC, 300 WG; Dylan 5WP; Tango 800WG; Michigane 800WG; Silsau 4.0EC.

Nhng rung có mt độ sâu cao ³ 200 con/m2 phi tiến hành phun tr 2 ln, ln 2 cách ln 1 t: 4-5 ngày (Chú ý: Nhng rung có mt độ sâu cao có th hn hp thuc hoá hc và thuc sinh hc để phun tr, nhưng đảm bo đủ nng độ và lượng nước thuc đã pha t 20-25lít/sào).

*Đối vi ry nâu, ry lưng trng: Phun tr trên nhng rung có mt độ ry 2000 con/m2. Bng mt trong các loi thuc đặc hiu nh­­ư: Penaltyl 40WP, Sutin 5EC; 50SC, Midan 10WP, Cytoc 250 WP...thi gian phun tr t ngày 17/8- 22/8.

* Đối vi bnh bc lá, đốm sc vi khun:

- Bón phân cân đối, đặc bit không bón tha đạm và bón đạm mun v cui v.

- Trên nhng rung bnh đã xut hin, dng bón phân đạm, không phun các cht kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn gi đủ nước.

- Tiến hành phun phòng trên nhng ruông xanh tt, tha đạm, ging nhim và trên nhng rung chm xut hin bnh, trước hoc ngay sau các đợt mưa giông bng mt trong các loi thuc đặc hiu như: Physan 20L, Alonil 800WG, Lobo 8WP, Xanthomix 20WP, Aivan…

Ngoài ra theo dõi và phòng tr kp thi bnh khô vn.

3. Tiếp tc dit tr chut bng các bin pháp, trong đó chú trng bin pháp th công như đào, bt, hun khói, s dng các loi cm, by.

4. Tăng cường công tác thanh tra qun lý thuc.

 

5. Các trm BVTV huyn, th xã , thành ph căn c vào thông báo ca Chi cc và tình hình c th ca huyn mình tham mưu, hướng dn, ch đạo các HTX và bà con nông dân phun tr kp thi hn chế đến mc thp nht thit hi do các đối tượng dch hi gây ra./.

Chi cục Bảo vệ Thực vật

Chi cục trưởng

Vũ Khắc Hiếu

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2

Danh mục chính

Liên kết web

Liên kết web


Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay328
mod_vvisit_counterHôm qua1055
mod_vvisit_counterTổng1487892

We have: 7 guests online

Thời tiết


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu

Advertisement

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.

http://1tour.vn http://1tour.vn/khach-san/tour du lichkhach san da latkhach san da nangkhach san nha trangkhach san vung taukhách sạn hà nộikhách sạn sapakhach san sai gonkhach san phan thietkhach san phu quoctour sapadu lich sapadu thuyền hạ long,tour du lich ha longtour ha longtour ha noi ha long tour ha long 1 ngay du thyền bhaya Dong hoĐồng hồĐồng hồ namĐồng hồ nữ