LÂM NGHIỆP

+A =A -A

Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ Năm, Ngày 28/10/2021

 


       Ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam), ngày này được chính thức tổ chức từ năm 2013 theo Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; tăng cường nhận thức về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước. Ngày Pháp luật Việt Nam mới chỉ được chính thức công nhận trong thời gian ngắn nhưng trên thực tế đã có hành trình dài cùng với sự hành thành và phát triển của nước Việt Nam - đến nay đã tròn 75 năm; ngày 9 tháng 11 là ngày Hiến pháp đầu tiên của nhà nước ta được thông qua (9/11/1946-9/11/2021).

       Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền, toàn thể cán bộ và nhân dân sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Điều này tiếp tục được thừa nhận trong bản Hiến pháp năm 2013; quy định tại Khoản 1, Điều 2, Hiến pháp năm 2013: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Pháp luật luôn song hành trong mọi hoạt động của xã hội từ hoạt động quản lý nhà nước tới đời sống Nhân dân hàng ngày; Để hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành có hiệu quả thì cơ quan, ngành đó không chỉ nắm rõ pháp luật mà còn phải tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân nắm rõ pháp luật chuyên ngành, pháp luật được thực thi có hiệu quả là pháp luật đi vào đời sống nhân dân, định hướng cho nhân dân những hành vi, ứng xử chuẩn mực trong xã hội. Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; trong những năm qua với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành và sự đồng lòng nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã gặt hái được những thành công trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng và quản lý lâm sản - độ che phủ của rừng tăng dần qua các năm (tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 là 19,3%; tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 là 19,6%); các danh hiệu ghi nhận trong công tác quản lý bảo vệ rừng được trao tặng như: Khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam và 2.360 của thế giới; chứng nhận Danh lục xanh; rừng Văn hóa - Lịch sử - Môi trường Hoa Lư cơ sở quan trọng của quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO công nhận là một di sản thiên nhiên, văn hoá thế giới...

        Để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh trong bối cảnh các ngành nghề công nghiệp đặc biệt là công nghiệp nặng như xi măng, khai thác mỏ vẫn đang hoạt động Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình luôn quán triệt tới công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong cơ quan phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là khi Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh được ban hành. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Chi cục Kiểm lâm luôn được chú trọng và triển khai thực hiện, được coi là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc bằng nhiều hình thức nhằm phù hợp và thuận tiện nhất trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo chuyên ngành, các khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia học tập nâng cao kiến thức tại các trường đào tạo chính quy nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật chuyên ngành đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu công tác đề ra; Triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trên hệ thống quản lý văn bản của Chi cục tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và triển khai thực hiện; thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước trên nhóm Zalo Kiểm lâm Ninh Bình để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kịp thời cập nhật nhất là các văn bản chỉ đạo về phòng, chống đại dịch COVID-19; Triển khai các cuộc thi trực tuyến và tìm hiểu pháp luật trên internet với lượt người tham gia cao; đã có 01 cá nhân đạt giải ba vòng thi tuần cấp tỉnh cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật lao động năm 2019 và 75 năm thành lập công đoàn Ninh Bình.

       Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:“Việc công bố đạo luật chưa phải đã xong mà còn phải tuyên truyền, giáo dục lâu dài đến mọi người dân thì mới thực hiện tốt được” - tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhất là pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp là một nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình; công tác bảo vệ rừng tại gốc tốt không chỉ đòi hỏi chuyên môn kĩ thuật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan mà còn phải nâng cao kiến thức pháp luật Lâm nghiệp cho quần chúng nhân dân; khi nắm rõ pháp luật thì ý thức và trách nhiệm bảo vệ rừng của nhân dân cũng được nâng cao, không xẩy ra hành vi vi phạm vì thiếu hiểu biết pháp luật-xây dựng được lực lượng bảo vệ rừng toàn dân.

         Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân được hiệu quả tốt nhất, Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình phân nhóm đối tượng cần phổ biến vì với mỗi nhóm đối tượng khác nhau sẽ có cách tiếp cận và hiểu biết khác, Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân được Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình triển khai: tuyên truyền học đường với nhóm đối tượng là học sinh; tuyên truyền trên đài phát thanh tại các xã trọng điểm trong mùa nắng nóng; tuyên truyền lưu động đến các xã có rừng; tuyên truyền bằng hình thức tổ chức lớp tập huấn cho nhân dân các xã có rừng; xây dựng biển báo tuyên truyền; làm phóng sự tuyên truyền; viết bài trên trang thông tin điện tử …Nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Lâm nghiệp tới nhân dân. Năm 2021 Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đã kêu gọi sự chung tay, đồng lòng của các tổ chức, đoàn thể xã hội cùng tham gia như phối hợp với Công ty dược liệu Vũ Gia tổ chức Hội nghị tuyên truyền về rắn và các nhận biết, phòng tránh sơ cứu rắn độc cắn cho đội ngũ cán bộ, công nhân tại Công viên Trà Hoa vàng Ninh Bình, Hội nghị không chỉ phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm trong đó có loài rắn mà còn hướng dẫn cho cán bộ công nhân Công viên Trà hoa Vàng cách nhận biết, phân biệt các loài rắn độc và hướng dẫn cách sơ cứu ban đầu - giai đoạn quan trọng trong chữa trị rắn cắn; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình xây dựng phóng sự tuyên truyền pháp luật về Lâm nghiệp.

        Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhất là pháp luật về Lâm nghiệp là việc làm thường xuyên và liên tục của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  trong Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đồng thời là biện pháp thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh; nội dung của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả trong tình hình mới.Người viết bài: Lê Thị Cúc - Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2821679
Số người trực tuyến:40
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn