TIN HOẠT ĐỘNG SỞ

+A =A -A

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022

Thứ Sáu, Ngày 14/01/2022

 

 

      Sáng ngày 11/01/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác năm 2022.

 

      Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Song Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các đồng chí Thường vụ Đảng uỷ Sở; Lãnh đạo Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế các thành phố; một số Doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; đại diện Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên Sở; phóng viên của thường trú Báo Nhân dân, Báo Ninh Bình, Đài phát thanh truyền hình Ninh Bình đến viết bài, đưa tin cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối cơ quan Sở.

 

      Hội nghị đã được xem phóng sự tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và các báo cáo tham luận chuyên đề của các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở làm rõ những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp trong năm 2021.

 

      Năm 2021, nền kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến ngày càng phức tạp. Trước bối cảnh đó ngành nông nghiệp vẫn thể hiện được vai trò, vị thế to lớn đó là trụ đỡ của nền kinh tế, là lĩnh vực đảm bảo ổn định trật tự xã hội. Nông nghiệp tăng trưởng toàn diện, vượt kế hoạch đề ra, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực trong mọi tình huống và an toàn thực phẩm; cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát triển theo hướng hoàn thiện, hiện đại.

 

      Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 (Theo giá so sánh năm 2010) đạt 9.649,7 tỷ đồng, tăng 2,87% so với năm 2020, vượt 68,8% so với kế hoạch, trong đó:

 

      - Nông nghiệp 7.407,9 tỷ đồng, tăng 2,24% so với năm 2020;

 

      - Lâm nghiệp 77,1 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2020;

 

      - Thủy sản 1.984,7 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2020;

 

      Tổng sản phẩm xã hội GRDP khu vực nông - lâm - thủy sản đạt 4.411 tỷ đồng, tăng 2,99% so với năm 2020.

 

      - Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 462 nghìn tấn, giảm 1,3 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó sản lượng thóc đạt 443,8 nghìn tấn, tăng 0,8 nghìn tấn so với năm 2020.

 

      - Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác (đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản) đạt 143,2 triệu đồng, vượt 3,2 triệu đồng so với kế hoạch, tăng 3,4 triệu đồng so với năm 2020;

 

        - Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn đạt 96%, vượt kế hoạch;

 

      - Xây dựng nông thôn mới: trong năm huyện Yên Mô được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt kế hoạch), 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (vượt 1 xã so với kế hoạch), 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt kết hoạch); huyện Nho Quan và thành phố Ninh Bình hoàn thành tiêu chí, hồ sơ thủ tục xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

 

      Như vậy, đến hết năm 2021 các chỉ tiêu phát triển ngành đều hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

 

      Kết quả cụ thể các lĩnh vực:

 

      1.1. Về trồng trọt: Tiếp tục phát huy lợi thế của địa phương gắn với nhu cầu thị trường và thích ứng với thời tiết khí hậu; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; tăng cường kiểm soát và phòng trừ dịch hại, vì vậy, sản lượng các loại nông sản đáp ứng dồi dào nhu cầu trong và ngoài tỉnh. Cơ cấu sản phẩm tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành hàng, sản phẩm có lợi thế và thị trường thuận lợi.

 

      Về Chăn nuôi: vẫn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh và biến động thị trường. Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò lần đầu tiên xuất hiện và gây bệnh cho tất cả các địa phương trong tỉnh; bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp trở lại. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo sản xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đến nay trên đàn trâu bò đã được công bố hết dịch, người dân đang tập trung tái đàn sản xuất; các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch Tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm đang được tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt.

 

      Về thủy sản: Thủy sản tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, khẳng định là mũi nhọn của ngành nông nghiệp, phát triển mạnh cả về nuôi trồng và khai thác, cả nước ngọt và mặn lợ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, theo hướng thâm canh, siêu thâm canh. Dịch bệnh có phát sinh, tuy nhiên được lấy mẫu, kiểm soát kịp thời không nên lây lan ra diện rộng. Sản xuất ngao, hàu giống nước lợ cho giá trị kinh tế cao góp phần tăng giá trị ngành thủy sản.

 

      Về Lâm nghiệp: Công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Trong năm toàn tỉnh đã trồng được trên 858,6 nghìn cây phân tán các loại, đạt 115% kế hoạch; trồng rừng tập trung được 390 ha, đạt 95,1%% kế hoạch, trong đó: 312 ha trồng lại rừng sản xuất sau khai thác và 78 ha rừng phòng hộ; bảo vệ rừng được trên 16,1 nghìn ha; chăm sóc rừng 940 ha, đạt 100% kế hoạch. Sản lượng gỗ khai thác đạt 41 nghìn m3, sản lượng củi khai thác 14 nghìn ste. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 19,6%.

 

      Công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất; xúc tiến thương mại tiếp tục được đẩy mạnh. Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới theo hướng tiên tiến, hiệu quả, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn được nâng cao. Khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao được chuyển giao và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp ngày càng nhiều; mức độ cơ giới hóa một số khâu sản xuất chiếm tỷ lệ cao.Công tác thủy lợi, quản lý đê điều và PCLB luôn được chủ động. Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm chỉ đạo xây dựng theo hướng thực chất, tiên tiến được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đồng tình hưởng ứng. Các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giảm nghèo, bố trí dân cư tiếp tục được quan tâm.Tích cực đi đầu trong cải cách hành chính, tổng hợp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng.

 

 

Đ/c Trần Song Tùng – Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà ngành Nông nghiệp và PTNT đã đạt được trong năm 2021, đồng thời giao nhiệm vụ trong thời gian tới, ngành cần tiếp tục tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

      Thứ nhất: Cần thay đổi nhận thức cho người nông dân, muốn có nền nông nghiệp hiện đại thì cần tập trung ruộng đất, đưa người nông dân trở thành những công nhân nông nghiệp trên chính mảnh ruộng của mình.

 

      Thứ hai: Làm tốt công tác tham mưu, có các giải pháp thích ứng linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài;

 

      Thứ ba: Thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế ven biển huyện Kim Sơn, nòng cốt là Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu lĩnh vực phát triển thủy sản, đưa kinh tế biển trở thành mũi nhọn kinh tế của tỉnh.

 

       Thứ tư: Tăng cường công tác bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ, các công trình thủy lợi; công tác phòng chống lụt bão; công tác bảo vệ và phát triển rừng.

 

      Thứ năm: Làm tốt công tác dự báo thị trường; phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng chất lượng, chú trọng thương hiệu, không yêu cầu chạy theo số lượng.

 

       Thứ sáu: Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo điều hành. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tăng cường công tác đào tạo; tập trung cho công tác chuyển đổi số, hướng tới nông nghiệp số.

 

 

Đồng chí Vũ Nam Tiến – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu đáp từ,

nhận nhiệm vụ

 

       Phát biểu đáp từ, nhận nhiệm vụ đồng chí Vũ Nam Tiến – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Phó Chủ tịch và mong muốn thời gian tới đồng chí quan tâm nhiều hơn nữa đến ngành nông nghiệp. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở sớm phối hợp với các ngành, đặc biệt là các địa phương hoàn thành các nhiệm vụ mà đồng chí Phó chủ tịch giao.

 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2021

 

       Trong năm 2021 nhiều tập thể, cá nhân của Sở Nông nghiệp và PTNTT đã được nhận bằng khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh do có những thành tích xuất sắc trong công tác và đóng góp cho ngành nông nghiệp.

 

 

 

 

 

 

Người viết bài: Phạm Thị Nhung CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2821639
Số người trực tuyến:41
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn