QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

+A =A -A

Nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Thứ Tư, Ngày 15/06/2022

 

     Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của đơn vị, chính vì thế thời gian qua, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Ninh Bình tích cực triển khai nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ để nâng cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Một trong những giải pháp được Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Ninh Bình tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đó là: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

 

     Ngay từ đầu năm, Chi cục đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC; phân công cán bộ theo dõi, kiểm soát các TTHC, thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan đến ngành, tham mưu điều chỉnh bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC. Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục đã rà soát, bãi bỏ và cung cấp các quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và đặc biệt có 02 TTHC đã được cắt giảm thời gian giải quyết 20% so với tổng thời gian theo quy định. Tiếp đến ngày 30/5/2022 tại Công văn số 86/QLCL-NVKT, Chi cục đã trình Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết (01 giờ) đối với 01 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

 

 

Bảng niêm yết công khai các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

 

     Song song với đó, Chi cục luôn phối hợp tốt với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong việc giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Niêm yết, công khai các quy trình, TTHC, các hồ sơ, biểu mẫu tại đơn vị và trên Cổng dịch vụ công trực truyến tỉnh Ninh Bình, Trang thông tin điện tử của Sở. Hiện nay, Chi cục có 06/06 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, trong đó: 03 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 2; 01 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3; 02 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4. Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến được tiếp nhận, giải quyết theo đúng trình tự đảm bảo về thời gian, chất lượng, không có hồ sơ quá hạn.

 

     Cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã cơ bản nghiêm túc chấp hành Quy chế hoạt động của cơ quan; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; thực hiện tốt các quy định về văn hóa, văn minh công sở, lịch sự trong giao tiếp ứng xử với người dân, tổ chức, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho tổ chức, cá nhân đến làm việc, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Cho đến nay, Chi cục chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của người dân về quy định hành chính cũng như phản ánh kiến nghị về giải quyết TTHC tại Chi cục.

 

     Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, nghị định của Chính phủ, của tỉnh, ngành về cải cách hành chính, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh tuyên tuyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Quan tâm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm soát TTHC trong nội bộ cơ quan để kịp thời phát hiện, xử lý ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp qua đó cũng góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Nông nghiệp và PTNT./.

 

 

Vũ Thị Thu Hiền CÁC TIN KHÁC

Chi bộ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Ninh Bình tích cực hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022”
Ninh Bình công tác truyền thông về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp được đẩy mạnh
Chi bộ Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Ninh Bình tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025
Chi bộ Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Ninh Bình tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Ninh Bình tiếp và làm việc với Đoàn công tác Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hải Phòng, Lạng Sơn
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2944827
Số người trực tuyến:28
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
183.109
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:504 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn