ĐẢNG BỘ SỞ

+A =A -A

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ Tư, Ngày 10/05/2017
Sáng ngày 04/5/2017, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ”.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hiền - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh; Đỗ Văn Miền - Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo Sở; Ủy viên BCH Đảng uỷ Sở; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Đại diện Công đoàn ngành, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Toàn cảnh Hội nghị


Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương; các ý kiến tham luận của các đại biểu và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trương ương Đảng.
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư (khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các chi bộ đã có sự chuyển biến tích cực, nội dung sinh hoạt chi bộ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xảy ra ở đơn vị, tạo được sự cởi mở, chân thành nên nhiều đảng viên đã mạnh dạn thể hiện chính kiến tâm tư nguyện vọng của mình, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng cao. Các chi bộ đã duy trì tốt các kỳ sinh hoạt chuyên đề để bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đảng viên, quán triệt, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp uỷ cấp trên tới đảng viên. Từ đó đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các nghị quyết của cấp uỷ các cấp.
Nhiều chi bộ đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.
Các cấp uỷ, chi bộ duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng.
Trong sinh hoạt chi uỷ, chi bộ, đã thực sự phát huy dân chủ; nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vẫn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.
Nhiều chi bộ đã thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi Đua xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, củng cố, kiện toàn tổ chức và kịp thời bổ sung cấp uỷ viên, phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sẽ đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đảng viên trong toàn ngành luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 


Đ/c Nguyễn Văn Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Đỗ Văn Miền - Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT
Tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương


Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Miền - Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở đã phát biểu, trong thời gian tới, Đảng bộ Sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng uỷ Sở và các chi bộ trực thuộc tiếp tục:
Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ” và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối.
Tăng cường chỉ đạo các chi bộ tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng: Tập trung vào việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt học tập, khắc phục tình trạng sinh hoạt đơn điệu, lặp đi lặp lại một nội dung. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc và 3 tính chất của Đảng.
Thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức cơ sở đảng, kịp thời kiện toàn bổ sung cấp uỷ viên; chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ các kỹ năng cụ thể hoá trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục xây dựng những tiêu chí cụ thể để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm phải được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Các cấp uỷ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tâm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự gương mẫu, đủ năng lực nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, về những điều đảng viên không được làm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.
                                            

 Ban biên tập CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2887286
Số người trực tuyến:38
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
183.109
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:504 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn