DỰ TOÁN
 
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 17/QĐ-SNN ngày 18/01/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Cơ quan Văn phòng Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 1048/QĐ-SNN ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Văn phòng Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 1047/QĐ-SNN ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Văn phòng Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 1046/QĐ-SNN ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Văn phòng Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 767/QĐ-SNN ngày 20/10/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sơ quan Văn phòng Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 >> >|

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2377114
Số người trực tuyến:27
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2021
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
128.945
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2021
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.1 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:229 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đỗ Văn Miền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn