MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1069448
Số người trực tuyến:37
VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm :    

SttTrích yếu nội dungDownload
1 Chiêu sinh công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Download
2 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ Tư Pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước Download
3 Thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của bộ Nội Vụ đợt 2 năm 2018 Download
4 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm định pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng Download
5 Thực hiện công tác cải cách hành chính Download
6 Về việc xả lũ hồ Hòa Bình Download
7 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017 Download
8 Về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực Download
9 Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường Download
10 Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Download
11 Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ Download
12 Quy định về giá bán điện Download
13 điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
14 Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Download
15 Về tăng cường cụ thể và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực Download
16 Thực hiện đề án" Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet " Download
17 Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định của chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Download
18 Thông báo các nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 Download
19 Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016- 2020 Download
20 Báo cáo: Tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính Download
21 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới Download
22 Thông tư: Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn Download
23 Thông tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Download
24 Thông tư: Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Download
25 Thông tư: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
26 Quyết định: Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 Download
27 Quyết định: Về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
28 Quyết định: Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Download
29 Quyết định: Phê duyệt chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn các cấp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 Download
30 Quyết định: Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Download
31 Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
32 Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
33 Hướng dẫn: Thực hiện tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới Download
34 Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
35 Quyết định: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 1600/QĐ-TTG ngày 16/8/2016 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download

Trang 1 2 >> >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 26°C
Thấp nhất: 23°C
Độ ẩm: 80 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.