MENU
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1978341
Số người trực tuyến:40
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 32°C
Cao nhất: 36°C
Thấp nhất: 28°C
Độ ẩm: 62 %
VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungDownload
1 1797/BTP-HVTP Chiêu sinh công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Download
2 11/2018/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ Tư Pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước Download
3 3601/TB-BNV Thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của bộ Nội Vụ đợt 2 năm 2018 Download
4 31/2018/QĐ-TTG Bãi bỏ một số văn bản quy phạm định pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng Download
5 6294/VPCP-KSTT Thực hiện công tác cải cách hành chính Download
6 08/CĐ-TW Về việc xả lũ hồ Hòa Bình Download
7 24/QĐ-BTC Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017 Download
8 199/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực Download
9 Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường Download
10 133/2017/TT0BTC Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Download
11 2099/QĐ-TTg Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ Download
12 4495/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện Download
13 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
14 20-NQ/TW Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Download
15 38/CT -TTg Về tăng cường cụ thể và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực Download
16 121/KH - UBND Thực hiện đề án" Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet " Download
17 1304/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định của chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Download
18 2804/BTP-VĐCXDPL Thông báo các nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 Download
19 888/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016- 2020 Download
20 Báo cáo: Tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính Download
21 Số: 4688/HD-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới Download
22 Số: 02/2017/TT-BXD Thông tư: Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn Download
23 Số: 01/2017/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Download
24 Số: 17/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư: Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Download
25 Số: 35/2016/TT-BNNPTNT Thông tư: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
26 Số: 5480/QĐ-BNN-KTHT Quyết định: Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 Download
27 Số: 4800/QĐ-BCT Quyết định: Về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
28 Số: 4293/QĐ-BCT Quyết định: Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Download
29 Số: 4072/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định: Phê duyệt chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn các cấp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 Download
30 Số: 317/QĐ-BCĐCTMTQG Quyết định: Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Download
31 Số: 69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
32 Số: 5869/BGDĐT-CSVCTBTH Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
33 Số: 4688/HD/TT-BVHTTDL Hướng dẫn: Thực hiện tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới Download
34 Số: 05/2017/TT-BNNPTNT Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download
35 Số: 4168/NQ-BNN-VPĐP Quyết định: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 1600/QĐ-TTG ngày 16/8/2016 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Download

Trang 1 2 >> >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
VIDEO
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
40.246
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng hạn
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đỗ Văn Miền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn