MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 825360
Số người trực tuyến:184
VĂN BẢN CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tìm kiếm :    

SttTrích yếu nội dungDownload
1 Luật Thủy sản Download
2 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không Download
3 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cầu hạ tầng hàng hải Download
4 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa Download
5 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia Download
6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Download
7 Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán Download
8 Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển Download
9 Quy định quy trình, phương pháp xác định và các biểu mẫu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế Download
10 Quy định về kiểm tra tàu biển Download
11 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP Download
12 Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam Download
13 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Download
14 quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải Download
15 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Download
16 Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia Download
17 Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai Download
18 Quy định về việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân hàng trung ương Download
19 Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Download
20 Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị Download
21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-Cp ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định hoạt động in Download
22 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm Download
23 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Download
24 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả Download
25 Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với khu kinh tế quốc phòng Download
26 Quy định mã dố chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin Download
27 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông Download
28 Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công Download
29 Quản lý, sử dụng tài sản công Download
30 Quy định về bảo trì công trình hàng hải Download
31 Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển Download
32 Công bố vùng nước biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh Download
33 Sửa đổi, bổ sung mã số Hồ sơ trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương Download
34 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Download
35 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa Download

Trang 1 2 3 4 >> >|
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 26°C
Độ ẩm: 100 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.