MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1069474
Số người trực tuyến:19
VĂN BẢN CỦA SỞ NN&PTNT
Tìm kiếm :    

SttTrích yếu nội dungDownload
1 V/v tổ chức học tập và quán triệt các nghị quyết số 29,30,33,35 của Bộ Chính trị khóa XII Download
2 Quyết định về việc công khai dự toán NSNN năm 2018 cơ quan văn phòng Sở Download
3 Về việc công khai quyết toán NSNN năm 2017 của Cơ quan Văn phòng Sở Download
4 Thực hiện thông tư số 03/2019/TT-BCT của bộ trưởng bộ công thương Download
5 Quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn tại Sở Nông nghiệp và PTNN Download
6 V/v Thành lập ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Sở Nông nghiệp và PTNN Download
7 Quy chế về công tác trực ban phòng chống thiên tai và TKCN của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Download
8 Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Download
9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Download
10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Download
11 Ban hành quy chế về trao đổi xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Download
12 Quy chế Họat động của Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Download
13 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử Download
14 Ban hành quy chế về quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của sở Nông Nghiệp và PTNT Ninh Bình Download
15 Ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình Download
16 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 Download
17 Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2018 Download
18 Triển khai thực hiện quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình Download
19 Thực hiện quyết đinh số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 Download
20 Tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 28/08/2018 của ban bí thư trung ương đảng về " Đẩy mạnh nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030" và chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 28/12/2018 củ Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về "Nhiệm vụ công tác biên phòng 2019" Download
21 Tham mưu triển khai thực hiện quyết định số 257/QĐ-BNN-XD ngày 17/01/2019 của bộ Nông Nghiệp và PTNT Download
22 Ban hành quy định về công khai xin lỗi tổ chức, các nhân xin giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạt tại sở Nông Nghiệp và PTNT Download
23 Kết quả triển khai công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông Nghiệp và PTNT Download
24 Thực hiện cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình Download
25 Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ và kế hoạch năm 2019 Download
26 Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 12 năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 1 năm 2019 Download
27 Đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin dịp tết Kỷ Hợi 2019 Download
28 Triển khai thực hiện quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh ủy xã Khánh Tiên- huyện Yên Khánh tháng 11 năm 2018 Download
29 Triển khai thực hiện quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh ủy xã Khánh Tiên- huyện Yên Khánh tháng 10 năm 2018 Download
30 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, 37/NQ-HĐND và Quyết định 140 của Tỉnh ủy tại xã Khánh Tiên - huyện Yên Khánh năm 2018 Download
31 Ban hành quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử sở Nông Nghiệp và PTNT Ninh Bình Download
32 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử tại sở Nông Nghiệp và PTNT Ninh Bình Download
33 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa điện tử sở Nông Nghiệp và PTNT Download
34 Báo cáo kết quả dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12 năm 2018 Download
35 Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 10, Triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 Download

Trang 1 2 3 4 >> ... >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 26°C
Thấp nhất: 23°C
Độ ẩm: 80 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.