MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1618600
Số người trực tuyến:62
VĂN BẢN CỦA SỞ NN&PTNT
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungDownload
1 07/QĐ-SNN Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình Download
2 BCTC-2019 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 Sở NN và PTNT Download
3 412 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 Download
4 1872/TB-SNN Thông báo kết luận hội nghị công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019 Download
5 404/BC-SNN Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019 Download
6 178/QĐ-SNN Quyết định về việc công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2019 của cơ quan văn phòng sở Download
7 407/QĐ-SNN Quyết định về việc công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2019 của cơ quan văn phòng sở Download
8 639/SNN-VP Phát động cuộc thi viết, tìm hiểu về luật an ninh mạng Download
9 739/SNN Kế hoạch chuyến đối, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình giai đoạn 2019 - 2020 Download
10 729/SNN-VP V/v Thực hiện kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính Download
11 728/SNN-VP V/v Gửi nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản Quốc gia Download
12 658/SNN-VP Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật Download
13 176/QĐ-SNN Về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử sở Nông Nghiệp và PTNT Ninh Bình Download
14 99/CV-ĐU V/v tổ chức học tập và quán triệt các nghị quyết số 29,30,33,35 của Bộ Chính trị khóa XII Download
15 28/QĐ-SNN Quyết định về việc công khai dự toán NSNN năm 2018 cơ quan văn phòng Sở Download
16 388/QĐ-SNN Về việc công khai quyết toán NSNN năm 2017 của Cơ quan Văn phòng Sở Download
17 170/VP-UBND Thực hiện thông tư số 03/2019/TT-BCT của bộ trưởng bộ công thương Download
18 29/QĐ-SNN Quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn tại Sở Nông nghiệp và PTNN Download
19 380/QĐ-SNN V/v Thành lập ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Sở Nông nghiệp và PTNN Download
20 157/QĐ-SNN Quy chế về công tác trực ban phòng chống thiên tai và TKCN của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Download
21 284/QĐ-SNN Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Download
22 23/QĐ-SNN Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Download
23 692/QĐ-SNN Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Download
24 283/QĐ-SNN Ban hành quy chế về trao đổi xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Download
25 693/QĐ-SNN Quy chế Họat động của Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Download
26 694/QĐ-SNN Ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử Download
27 282/QĐ-SNN Ban hành quy chế về quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của sở Nông Nghiệp và PTNT Ninh Bình Download
28 329/QĐ-SNN Ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình Download
29 699/KH-SNN Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 Download
30 531/KH-SNN Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2018 Download
31 290/SNN-VP Triển khai thực hiện quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình Download
32 111/VP-UBND Thực hiện quyết đinh số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 Download
33 36-KH/ĐU Tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 28/08/2018 của ban bí thư trung ương đảng về " Đẩy mạnh nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030" và chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 28/12/2018 củ Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về "Nhiệm vụ công tác biên phòng 2019" Download
34 160/SNN-VP Tham mưu triển khai thực hiện quyết định số 257/QĐ-BNN-XD ngày 17/01/2019 của bộ Nông Nghiệp và PTNT Download
35 29/QĐ-SNN Ban hành quy định về công khai xin lỗi tổ chức, các nhân xin giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạt tại sở Nông Nghiệp và PTNT Download

Trang 1 2 3 4 >> ... >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 16°C
Cao nhất: 18°C
Thấp nhất: 14°C
Độ ẩm: 68 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.