VĂN BẢN CỦA SỞ NN&PTNT
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 242/QĐ-SNN Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 12/5/2021 Download
2 02/QĐ-BCĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 12/5/2021 Download
3 1025/KH-SNN Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại giai đoạn 2021-2025 12/5/2021 Download
4 824/TB-SNN Thông báo Danh sách người phát ngôn của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình 20/4/2021 Download
5 01/QĐ-BCĐ Quyết định về việc thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 15/4/2021 Download
6 213/QĐ-SNN Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 09/4/2021 Download
7 727/KH-SNN Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 07/4/2021 Download
8 703/SNN-VP Về việc giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng và tích hợp Bộ pháp điển 05/4/2021 Download
9 626/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình 24/3/2021 Download
10 627/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình 24/3/2021 Download
11 601/SNN-TS Về việc góp ý dự thảo Chỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 22/3/2021 Download
12 573/SNN-VP Về việc thẩm định Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 18/3/2021 Download
13 574/SNN-VP Về việc thống kê, rà soát, tổng hợp Danh mục TTHC đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 18/3/2021 Download
14 549/SNN-VP Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 16/3/2021 Download
15 547/SNN-VP Về việc tăng cường tuyên truyền phối hợp phục vụ công tác cấp thẻ CCCD và thực hiện quét mã QR code trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử 16/3/2021 Download
16 86/BC-SNN Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2021 11/3/2021 Download
17 503/SNN-VP Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 12/3/2021 Download
18 501/SNN-VP Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 8 12/3/2021 Download
19 363/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 118/VPUBND-VP11 ngày 09/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 22/02/2021 Download
20 339/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số 18/02/2021 Download
21 247/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 01/UBND-PVHCC ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh 01/02/2021 Download
22 35/BC-SNN Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 01 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 25/01/2021 Download
23 204/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 09/UBND-VP9 ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình 27/01/2021 Download
24 205/SNN-VP Về việc đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 27/01/2021 Download
25 201/SNN-VP Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Kết luận về đảm bảo an toàn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 27/01/2021 Download
26 167/SNN-VP Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 22/01/2021 Download
27 22/BC-SNN Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ và kế hoạch năm 2021 19/01/2021 Download
28 152/SNN-VP Về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb 21/01/2021 Download
29 3024/KH-SNN Kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình giai đoạn 2020 - 2025 29/12/2020 Download
30 3019/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình 28/12/2020 Download
31 2910/SNN-VP Về việc phối hợp rà soát, thống kê hiện trạng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT 15/12/2020 Download
32 2891/SNN-VP Về việc phối hợp triển khai kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia 11/12/2020 Download
33 2887/SNN-VP Về việc sử dụng Thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin, dữ liệu trong hoạt động công vụ, nghiệp vụ 11/12/2020 Download
34 2831/SNN-VP Về việc rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật trên thiết bị DrayTek 04/12/2020 Download
35 2780/SNN-VP Triển khai Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 30/11/2020 Download
36 2774/SNN-VP Nâng cao hiệu quả Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình 30/11/2020 Download
37 2743/SNN-VP Về việc rà soát, chuẩn hóa, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh 27/11/2020 Download
38 2617/SNN-VP Về việc triển khai rà quét, khắc phục nguy cơ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng trong Oracle Weblogic 16/11/2020 Download
39 2535/SNN-VP Về việc V/v triển khai rà quét, khắc phục nguy cơ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng trong VMware vCenter 06/11/2020 Download
40 2534/SNN-VP V/v triển khai Quyết định số: 107/QĐ-VPUBND; 108/QĐ-VPUBND ngày 28/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh 06/11/2020 Download
41 2499/SNN-VP thẩm định công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực: Lâm nghiệp; Khoa học Công nghệ và Môi trường 03/11/2020 Download
42 2491/SNN-VP Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư 02/11/2020 Download
43 2408/SNN-VP Về việc triển khai Quyết định số: 28/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh 23/10/2020 Download
44 2410/SNN-VP Về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 23/10/2020 Download
45 2368/SNN-VP Về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 20/10/2020 Download
46 2365/SNN-VP Về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 20/10/2020 Download
47 2294/SNN-NVTH Về việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, ứng phó bão số 7 13/10/2020 Download
48 2290/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình 13/10/2020 Download
49 2178/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số: 1169/QĐ-UBND ngày 22/9/2020; 743/QĐ-UBND ngày 23/9/2020; 1171/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình 28/9/2020 Download
50 2177/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 1321/STTTT-CNTT ngày 17/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông 28/9/2020 Download

Trang 1 2 3 4 >> ... >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2377251
Số người trực tuyến:30
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2021
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
128.945
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2021
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.1 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:229 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đỗ Văn Miền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn