VĂN BẢN CỦA SỞ NN&PTNT
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungDownload
1 2780/SNN-VP Triển khai Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Download
2 2774/SNN-VP Nâng cao hiệu quả Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình Download
3 2743/SNN-VP Về việc rà soát, chuẩn hóa, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Download
4 2617/SNN-VP Về việc triển khai rà quét, khắc phục nguy cơ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng trong Oracle Weblogic Download
5 2535/SNN-VP Về việc V/v triển khai rà quét, khắc phục nguy cơ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng trong VMware vCenter Download
6 2534/SNN-VP V/v triển khai Quyết định số: 107/QĐ-VPUBND; 108/QĐ-VPUBND ngày 28/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Download
7 2499/SNN-VP thẩm định công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực: Lâm nghiệp; Khoa học Công nghệ và Môi trường Download
8 2491/SNN-VP Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Download
9 2408/SNN-VP Về việc triển khai Quyết định số: 28/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Download
10 2410/SNN-VP Về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Download
11 2368/SNN-VP Về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 Download
12 2365/SNN-VP Về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 Download
13 2294/SNN-NVTH Về việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, ứng phó bão số 7 Download
14 2290/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình Download
15 2178/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số: 1169/QĐ-UBND ngày 22/9/2020; 743/QĐ-UBND ngày 23/9/2020; 1171/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình Download
16 2177/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 1321/STTTT-CNTT ngày 17/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Download
17 2176/SNN-VP Về việc V/v triển khai Văn bản số 31/UBND-VP11 ngày 21/9/2020; 32/UBND-VP11 ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Download
18 2089/SNN-VP Về việc thông báo tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 Download
19 2002/KH-SNN Kế hoạch triển khai cung cấp dữ liệu mở trong phạm vi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình Download
20 1989/KH-SNN Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nƣớc, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 Download
21 388/BC-SNN Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa 9 tháng năm 2020 và kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC Quý III năm 2020 Download
22 1883/SNN-VP Về việc triển khai Văn bản số 546/UBND-VP5 ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Download
23 1782/SNN-VP Về việc triển khai Văn bản số: 27/UBND-VP11 ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Download
24 544/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình Download
25 1735/SNN-VP Về việc triển khai Hưởng ứng các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Download
26 1734/SNN-VP Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt Download
27 1742/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
28 1742/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
29 1707/SNN-NVTH Về việc hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 Download
30 1726/SNN-NVTH Về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với những người từ Quảng Nam, Đà Nẵng trở về tỉnh Ninh Bình từ ngày 01/7/2020 Download
31 608/QĐ-SNN Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình Download
32 1704/TB-SNN Thông báo chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2020 Download
33 1687/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Download
34 595/QĐ-SNN Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình Download
35 1674/KH-SNN Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Năm 2020 Download
36 1657/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Download
37 1658/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của TTCP Download
38 1653/SNN-VP Về việc tập trung chuẩn bị cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 Download
39 1610/KH-SNN Kế hoạch thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Download
40 1609/SNN-VP Về việc thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 Phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và VPPL, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án Download
41 1608/SNN-VP Về việc thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế Download
42 590/QĐ-SNN Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 Download
43 1591/SNN-VP Về việc việc tăng cường công tác phòng, chống bênh bạch hầu Download
44 1590/SNN-VP Về việc đăng tải kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 Download
45 1444/SNN-VP Về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân năm 2020 và những năm tiếp theo Download
46 1443/SNN-VP Về việc lập Danh sách cán bộ đầu mối phụ trách kết nối và chia sẻ dữ liệu Download
47 1212/SNN-VP Về việc hoàn thiện hồ sơ và hướng dẫn thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Download
48 1179/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật Download
49 1162/SNN-VP Về việc triển khai Văn bản số: 18/UBND-VP11 ngày 01/6/2020; 19/UBND-VP11 ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Download
50 1100/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình Download

Trang 1 2 3 4 >> ... >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2132627
Số người trực tuyến:11
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
40.246
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2020
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng hạn
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đỗ Văn Miền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn