MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 991156
Số người trực tuyến:197
VĂN BẢN CỦA SỞ NN&PTNT
Tìm kiếm :    

SttTrích yếu nội dungDownload
1 Báo cáo kết quả dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12 năm 2018 Download
2 Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 10, Triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018 Download
3 Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018 Download
4 Niêm yết công khai nội dung các TTH đã được công bố Download
5 Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2018 Download
6 Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2018 Download
7 Kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2018 Download
8 Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2018 Download
9 Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2018 Download
10 Quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh ủy xã Khánh Tiên - huyện Yên Khánh tháng 9 năm 2018 Download
11 Nghị quyết 05-NQ/TU, 37/NQ-HĐND và Quyết định 140 của Tỉnh ủy tại xã Khánh Tiên - huyện Yên Khánh 9 tháng năm2018 Download
12 Quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh ủy xã Khánh Tiên - huyện Yên Khánh tháng 7 năm 2018 Download
13 Quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh ủy xã Khánh Thiện - huyện Yên Khánh tháng 8 năm 2018 Download
14 Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động công nghệ thông tin tại sở Nông Nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình Download
15 Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin sở Nông Nghiệp & PTNT Ninh Bình Download
16 Quy chế về trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của sở Nông Nghiệp & PTNT Ninh Bình Download
17 Quy chế cuing cấp thông tin cho công dân của sở Nông Nghiệp & PTNT Ninh Bình Download
18 Quy chế về quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của sở Nông Nghiệp &PTNT Ninh Bình Download
19 Quy chế thi đua, khen thưởng sở Nông Nghiệp & PTNT Ninh bình Download
20 Quy chế về công tác trực ban phòng chống thiên tai & TKCN của sở Nông Nghiệp &PTNT Ninh bình Download
21 Quy chế hoạt động của hội đồng thi đua - khen thưởng sở Nông Nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình Download
22 Nghị định mới quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Download
23 Triển khai thực hiện quyết định số 475/QĐ-UBND NGÀY 24/9/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình Download
24 Niêm yết công khai nội dung các TTH đã được công bố Download
25 Lịch trực giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Nông Nghiệp & PTNT Ninh Bình Download
26 Tăng cường quản lý nhà nước về thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Download
27 Tuyên truyền kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng Download
28 Truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Download
29 Triển khai thực hiện nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của chính phủ Download
30 Triển khai thực hiện nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của chính phủ Download
31 Báo cáo tổng kết kết quả đánh giá nội bộ năm 2018 Download
32 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế " một cửa " thuộc sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Download
33 Ban hành danh mục áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cơ quan sở Nông Nghiệp & PTNT Ninh Bình Download
34 Về việc kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của sở Nông Nghiệp & PTNT Ninh Bình Download
35 Kiện toàn ban biên tập trang thông tin điện tử của sở Nông Nghiệp và PTNT Ninh Bình Download

Trang 1 2 3 4 >> ... >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 16°C
Cao nhất: 18°C
Thấp nhất: 14°C
Độ ẩm: 82 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.