MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 991080
Số người trực tuyến:121
VĂN BẢN CỦA TỈNH
Tìm kiếm :    

SttTrích yếu nội dungDownload
1 Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Ninh Bình Download
2 Thực hiện lễ quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, ủy viên bộ chính trị, chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
3 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình Download
4 Về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành Download
5 Nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của nhân dân Download
6 Triển khai thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/04/2018 của chính phủ Download
7 Kế hoạch tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới Download
8 Tổ chức ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 5 Download
9 Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, một số thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông Nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Bình Download
10 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
11 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 Download
12 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ Tài Nguyên và Môi Trường Download
13 Tham mưu triển khai nghị định số 152/2017/NĐ-CP của chính phủ Download
14 Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 Download
15 Triển khai thực hiện thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Download
16 Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ Download
17 Triển khai thực hiện quyết định số 1944/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ Download
18 Triển khai thực hiện quyết định 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2107 của thủ tướng chính phủ Download
19 Triển khai thực hiện nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam Download
20 Triển khai thực hiện thông tư của bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Download
21 V/v triển khai các Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 và Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải Download
22 Thực hiện nghị định số: 119/2017/NĐ-CP Download
23 Triển khai thực hiện nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của chính phủ Download
24 Triển khai thực hiện nghị định số: 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của chính phủ Download
25 Triển khai thực hiện thông tư số 2/2017/TT-VPCP của văn phòng chính phủ Download
26 Triển khai thực hiện nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/10/2017 của chính phủ Download
27 Thực hiện chỉ thị số 38/CT-TTg của thủ tướng chính phủ Download
28 Triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng 2030 Download
29 Triển khai thực hiện thông tư số 07/2007/TT - BNV Download
30 Triển khai thực hiện quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh Ủy xã Khánh Tiên - huyện Yên Khánh đến hết tháng 9 năm 2017 Download
31 Triển khai thực hiện quyết định 140 của ban thường vụ tỉnh Ủy xã Khánh Tiên - huyện Yên Khánh đến hết tháng quý III năm 2017 Download
32 Về việc công bố danh sách thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẳm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo cơ chế một cửa Download
33 Triển khai thực hiện Nghị quỵết số 10-NQ/TƯ ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững Download
34 Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
35 Thực hiện đề án 1" truyền thông phòng, chống mua bán người " trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 Download

Trang 1 2 >> >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 16°C
Cao nhất: 18°C
Thấp nhất: 14°C
Độ ẩm: 82 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.