VĂN BẢN CỦA TỈNH
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 311/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 12/4/2021 Download
2 301/QĐ-UBND Quyết định công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 02/4/2021 Download
3 957/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 30/12/2020 Download
4 828/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 10/11/2020 Download
5 02/BC-PVHCC Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tháng 10 (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 30/10/2020) 02/11/2020 Download
6 108/QĐ-VPUBND Quyết định ban hành Nội quy làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 28/10/2020 Download
7 107/QĐ-VPUBND Quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử cơ bản của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 28/10/2020 Download
8 1258/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 09/10/2020 Download
9 744/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình năm 2020 23/9/2020 Download
10 1169/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 22/9/2020 Download
11 743/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành 23/9/2020 Download
12 717/UBND-VP5 Về việc thực hiện Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 27/10/2020 Download
13 414/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 18/6/2020 Download
14 377/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 26/5/2020 Download
15 372/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 21/5/2020 Download
16 497/QĐ-UBND Quyết định về một số nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 quy định tại Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình 25/4/2019 Download
17 282/QĐ-UBND Quyết định V/v Công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở NN & PTNT 13/5/2019 Download
18 15/KHUBND Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Lư 2019 28/01/2019 Download
19 142/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 27/02/2019 Download
20 167/KH-SCT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 20/02/2019 Download
21 13/UBND-VP2 Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 15/02/2019 Download
22 479/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Ninh Bình 01/10/2018 Download
23 56/TB-UBND Thực hiện lễ quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, ủy viên bộ chính trị, chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 24/09/2018 Download
24 475/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình 24/09/2018 Download
25 927/QĐ-UBND Về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành 17/07/2018 Download
26 09/UBND-VP11 Nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của nhân dân 12/07/2018 Download
27 10/UBND-VP11 Triển khai thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/04/2018 của chính phủ 12/07/2018 Download
28 94/KH-BTGTU Kế hoạch tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới 18/6/2018 Download
29 32/KH-UBND Tổ chức ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 5 03/04/2018 Download
30 183/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, một số thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông Nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Bình 21/03/2018 Download
31 146/VP-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/03/2018 Download
32 500/QĐ-BNN-PC Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 06/02/2018 Download
33 146/VP-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ Tài Nguyên và Môi Trường 14/03/2018 Download
34 20/UBND-VP5 Tham mưu triển khai nghị định số 152/2017/NĐ-CP của chính phủ 10/01/2018 Download
35 05/UBND-VP6 Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 08/01/2018 Download
36 06/UBND-VP6 Triển khai thực hiện thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông 08/01/2018 Download
37 507/UBND-VP7 Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ 13/12/2017 Download
38 595/VP-UBND Triển khai thực hiện quyết định số 1944/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ 13/12/2017 Download
39 543/VP-UBND Triển khai thực hiện quyết định 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2107 của thủ tướng chính phủ 20/11/2017 Download
40 541/VP-UBND Triển khai thực hiện nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam 20/11/2017 Download
41 542/VP-UBND Triển khai thực hiện thông tư của bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn 20/11/2017 Download
42 538/VP-UBND V/v triển khai các Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 và Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải 17/11/2017 Download
43 527/VP-UBND Thực hiện nghị định số: 119/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Download
44 516/VP-UBND Triển khai thực hiện nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của chính phủ 08/11/2017 Download
45 507/VPUBND Triển khai thực hiện nghị định số: 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của chính phủ 08/11/2017 Download
46 508/VPUBND Triển khai thực hiện thông tư số 2/2017/TT-VPCP của văn phòng chính phủ 08/11/2017 Download
47 505/VPUBND Triển khai thực hiện nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/10/2017 của chính phủ 08/11/2017 Download
48 681/UBND -VP5 Thực hiện chỉ thị số 38/CT-TTg của thủ tướng chính phủ 01/11/2017 Download
49 120/KH - UBND Triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng 2030 25/10/2017 Download
50 481/VP - UBND Triển khai thực hiện thông tư số 07/2007/TT - BNV 20/10/2017 Download

Trang 1 2 >> >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2377074
Số người trực tuyến:23
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2021
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
128.945
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2021
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.1 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:229 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đỗ Văn Miền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn