MENU
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1618477
Số người trực tuyến:57
VĂN BẢN CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH LIÊN QUAN
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungDownload
1 37 - KH/ĐUK Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, nghị quyết số 29-NQ/TW, nghị quyết số 30-NQ/TW, nghị quyết số 33-NQ/TW và nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ chính trị (khóa XII) Download
2 327/STTTT-TTBCXB V/v tập trung tuyên truyền Lễ hội Hoa lư năm 2019 Download
3 234/SNN-T.Tr Thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Download
4 09/QĐ-SNN Về việc ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân của sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình Download
5 03/TB-TTBVTV Về bệnh đạo ôn lá hại lúa vụ đông xuân năm 2019 Download
6 19/2018/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Download
7 Bảng tổng hợp kết quả xét nghiệm mẫu nước đợt 4 năm 2018 ( phần 2) Download
8 Bảng tổng hợp kết quả xét nghiệm mẫu nước đợt 4 năm 2018 ( phần 1) Download
9 30/CV-NSNT Công bố chất lượng nước sinh hoạt nông thôn đợt 4 năm 2018 theo QCVN 02:2009/BYT Download
10 25/2018/QH14 Luật tố cáo Download
11 278/QĐ-BNN-BVTV Về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam Download
12 3435/QĐ-BNN-BVTV Về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam Download
13 25/TB-TTBVTV Về việc lại bỏ thuốc BVTV ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam Download
14 597/STTTT-BCXB V/v thông tin tuyên truyền chuyển đổi mã mạng Download
15 59-CV/ĐU Tăng cường công tác tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm 2018 Download
16 19-KH/ĐU Tổng kết thực hiện nghị quyết số 22-QN/TW Download
17 336/STP-QLXLVPHC&TDTHPL Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 Download
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 16°C
Cao nhất: 18°C
Thấp nhất: 14°C
Độ ẩm: 68 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 0229.3871174 - Fax: 0229.3875824.