MENU
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1909389
Số người trực tuyến:16
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 21°C
Cao nhất: 22°C
Thấp nhất: 20°C
Độ ẩm: 74 %
TRỒNG TRỌT - BVTV

I. Khí tượng thủy văn:
1. Khí tượng:

Trong tháng có khả năng xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Tỉnh Ninh Bình có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của 01 xoáy thuận nhiệt đới.
- Có khả năng xảy ra từ 3-4 đợt mưa vừa, mưa to
- Có khả năng xảy ra từ 2-3 đợt nắng nóng
- Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra, như: tố, lốc và gió giật mạnh.
- Nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ cao hơn TBNN
- Tổng lượng mưa ở mức cao hơn TBNN.
2. Thủy văn:
Thủy triều cao. Trong tháng có 3 kỳ triều cường vào các ngày 03-07 và 15-19 và 30-31; có 2 kỳ triều kém vào các ngày 10-12 và 24-27. Đỉnh triều cao nhất tháng này xấp xỉ tháng trước. Vùng cửa sông những ngày triều cường nước lớn xuất hiện vào chiều tối, nước ròng xuất hiện vào sáng.
Trên sông Hoàng Long và sông Đáy có khả năng xuất hiện 01 đợ lũ nhỏ vào thời kỳ đầu tháng.
II. Tình hình dịch hại:
1. Trên mạ:
* Sâu đục thân lúa hai chấm:
Sâu non lứa 3 tiếp tục gây hại trên các trà mạ. Tỷ lệ hại nơi cao: 2-4%; cá biệt: 7-10% số dảnh (Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn...).
Ngoài ra, chuột, châu chấu, bọ trĩ hại rải rác.
2. Trên lúa cấy:
2.1. Ốc bươu vàng:
Tiếp tục gây hại rộng trên các trà lúa ngay sau gieo, cấy đặc biệt hại nặng trên những diện tích lúa gieo sạ. Mật độ phổ biến: 1-3 con/m2; nơi cao: 5-10 con/m2; cá biệt trên 30 con/m2 (Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn...). Quy mô, mức độ hại tương đương so với vụ mùa năm 2018.
2.2. Sâu đục thân lúa hai chấm: Tiếp tục gây hại cục bộ trên các trà lúa, đặc biệt trên trà lúa mùa sớm. Mật độ nơi cao: 0,5-1,5 con/m2; cá biệt: 3-5 con/m2. Trưởng thành sâu đục thân lúa 2 chấm lứa 4  ra rộ từ ngày 03/7 – 25/7, sâu non sẽ nở rộ từ ngày 10/7 trở đi, gây hại cục bộ trên các trà lúa, đặc biệt hại nặng trên trà lúa mùa sớm, những diện tích gieo cấy gần nguồn lúa chét (Nho Quan, Gia Viễn¬, TP Tam Điệp...). Quy mô, mức độ gây hại tương đương so với cùng lứa vụ mùa năm 2018.
2.3. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy cám lứa 5 sẽ nở rộ từ ngày 15/7 trở đi gây hại rải rác trên các trà lúa. Mật độ rầy phổ biến: 80-100 con/m2; nơi cao: 300-400 con/m2,   ổ trên 1.000 con/m2 (Nho Quan, Yên Mô, Yên Khánh, Kim Sơn...). Mật độ thấp hơn so với cùng lứa vụ mùa năm 2018.
2.4. Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 sẽ ra rộ từ ngày 10/7-25/7, sâu non nở rộ từ ngày 15/7-30/7 gây hại cục bộ trên trà lúa mùa sớm và mùa trung diện xanh tốt. Mật độ phổ biến: 3-5 con/m2; nơi cao: 20-30 con/m2; cá biệt trên 100 con/m2 (Nho Quan, Yên Mô, Yên Khánh, Kim Sơn...). Quy mô, mức độ hại cao hơn so với cùng lứa vụ mùa năm 2018.
2.5. Rêu nhớt: Gây hại cục bộ trên các trà lúa đặc biệt trên những chân ruộng chua, trũng. Tỷ lệ hại nơi cao: 20-40% (Yên Mô, Nho Quan...). Quy mô, mức độ hại tương đương so với vụ mùa năm 2018.
2.6. Chuột: Tiếp tục hại rải rác trên các trà lúa, đặc biệt trên những diện tích lúa gieo sạ, tỷ lệ hại nơi cao: 1-3%; cá biệt: 5-10% số dảnh (Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô...).
    Ngoài ra, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, bệnh lùn sọc đen, lúa cỏ hại cục bộ.
 3. Trên cây trồng khác:
3.1. Cây ngô:
* Sâu đục nõn:
Gây hại cục bộ trên các trà ngô ở giai đoạn 3-7 lá, tỷ lệ hại phổ biến: 3-5%; nơi cao: 7-10% số cây (TP Ninh Bình, Yên Mô). Quy mô, mức độ gây hại tương đương cùng kỳ vụ mùa 2018.
* Sâu keo mùa thu: Tiếp tục gây hại trên các trà ngô, mật độ phổ biến: 1-2 con/m2; nơi cao: 5-10 con/m2 (Yên Mô, TP Ninh Bình, TPTam Điệp…).
    Ngoài ra, bệnh huyết dụ hại cục bộ.
3.2. Cây ăn quả:
* Cây nhãn:
Bọ xít tiếp tục hại cục bộ trên cây nhãn, mật độ nơi cao: 1-3 con/cành.
Ngoài ra, sâu đục cuống quả hại cục bộ.
 * Trên cây dứa:
    - Bệnh thối nõn: Tiếp tục gây hại trên các trà dứa, đặc biệt trên trà dứa trồng mới; Tỷ lệ hại nơi cao: 3-5% số cây.
    - Rệp sáp: Tiếp tục hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao: 1-3% số cây.
III. Khuyến cáo:
- Đẩy nhanh tiến độ làm đất, tập trung gieo cấy đúng thời vụ, bón phân cân đối, đúng kỹ thuật, điều tiết nước hợp lý nhằm tăng cường khả năng chống chịu các đối tượng dịch hại.
- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng dịch hại để phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng (Chú ý: Bệnh lùn sọc đen, ốc bươu vàng, sâu đục thân lúa 2 chấm, chuột hại… trên cây lúa). Cụ thể:
* Đối với bệnh lùn sọc đen
 Theo dõi và phun phòng trừ rầy môi giới truyền bệnh lùn sọc đen trên mạ và lúa gieo sạ, đặc biệt ở những vùng đã bị bệnh ở vụ Đông xuân và những vùng có nguy cơ bị bệnh cao ở vụ mùa. Phun rầy trên mạ trước khi cấy 3-4 ngày và trên lúa gieo sạ khi được 4-5 lá bằng các loại thuốc trừ rầy nội hấp.
* Đối với ốc bươu vàng
     - Áp dụng các biện pháp thủ công để thu để thu gom ốc, thường xuyên bắt ốc và cấy dặm lại những dảnh bị ốc hại nhằm đảm bảo mật độ trên đơn vị diện tích.
    - Tiến hành diệt trừ ốc bằng thuốc hoá trên những ruộng đã cấy hoặc gieo sạ.
* Đối với chuột hại: Tổ chức diệt chuột đồng loạt, tập trung ngay sau khi làm đất và gieo cấy lúa mùa bằng các biện pháp hoá học, thủ công.
Ngoài ra, cần theo dõi để xử lý bệnh nghẹt rễ, bọ trĩ, lúa cỏ trên các trà lúa./.
 

 

 

 

   Người viết bài     Ngô Thị Mai


 CÁC TIN KHÁC
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
VIDEO
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2020
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
40.246
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2020
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng hạn
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đỗ Văn Miền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn