MENU
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 470037
Số người trực tuyến:22
THUỶ SẢN
Ninh Bình có tiềm năng diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản (NTTS) lớn 22.025 ha với 13.650 ha đã được quy hoạch; chưa kể hệ thống sông suối, mặt nước biển. Đó là những điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo cho Ninh Bình có những ưu thế về Nuôi trồng thủy sản, trong đó có sản xuất giống thủy sản.

Thực tế cho thấy trong những năm qua sản xuất giống thủy sản ở Ninh Bình đã có bước phát triển cả về quy mô, số lượng lẫn chất lượng. Năm 2005 cả tỉnh có 9 cơ sở sản xuất giống thủy sản (5 mặn, lợ; 4 ngọt) sản xuất được 38,12 triệu con giống thì đến năm 2015 có 12 cơ sở sản xuất giống (11 mặn, lơ; 1 ngọt) sản xuất ra 2.948,25 triệu con giống (chủ yêu là giống ngao, cua biển và cá nước ngọt). Lượng giống sản xuất ra đã đáp ứng được một phần cho người nuôi trên địa bàn, đóng góp tích cực cho nghề nuôi thủy sản của tỉnh. Tuy nhiên, sản xuất giống thủy sản ở Ninh Bình trong những năm qua còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Cơ sở hạ tầng thấp kém; sản xuất tự phát, nhỏ lẻ; chưa có định hướng sản xuất những đối tượng nào là chủ lực để phục vụ cho vùng nuôi; công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về giống cho cơ sở sản xuất còn nhiều hạn chế, thiếu thực tế....
Thực tiễn cho thấy: Để NTTS của Tỉnh phát triển ổn định, bền vững, khâu đầu tiên của chuỗi sản xuất đó là con giống, trong đó có vấn đề sản xuất giống tại địa bàn cần được quan tâm và được coi là một trong những yếu tố quyết định đến tăng năng suất và hiệu quả của nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, cần tập trung rà soát, đánh giá thực trạng đối tượng nuôi nào là đối tượng nuôi chính, đối tượng nào nuôi xen canh, nuôi tận dụng (vùng nước ngọt và nước lợ mặn)...từ đó, có dự báo được về số lượng con giống cho từng đối tượng nuôi mà nhu cầu thị trường cần có. Căn cứ vào chỉ tiêu đánh giá đó, đề xuất, khuyến cáo để các cơ sở sản xuất giống cần tập trung đầu tư vào sản xuất. Với vùng nước lợ, mặn cần tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất giống hiện có nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất, tập trung những đối tượng nuôi chính (tôm, ngao, cua biển....). Vùng nước ngọt, trước mắt cần đầu tư hoàn thành Trung tâm Giống thủy sản, đi sâu sản xuất con giống với các đối tượng nuôi: Cá trắm đen, cá trắm cỏ, cá chép và cá rô phi. Quan tâm đầu tư xây mới trại sản xuất giống thủy sản mặn, lợ trực thuộc Trung tâm Giống thủy sản. Quy hoạch, xây dựng và hình thành các vùng ương nuôi cá giống tập trung tại các huyện có lợi thế như Yên Khánh, Yên Mô, Nho Quan. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và sản lượng, giảm giá thành, đáp ứng kịp mùa vụ nuôi thả.
Mặt khác, thực hiện liên doanh, liên kết, hợp tác với các cơ sở sản xuất, các nhà khoa học, các đơn vị trong và ngoài tỉnh để nâng cao năng lực sản xuất và phẩm chất con giống. Đầu tư nguồn kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu khoa học để thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong sản xuất giống thủy sản; lựa chọn để nhập hoặc tiếp nhận các công nghệ sản xuất các giống loài thủy sản có tính chủ lực ở địa phương để nhân rộng cho các cơ sở sản xuất (giống ngao, tôm, cua biển, cá trắm đen, cá rô phi…); ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật giải quyết các vấn đề về dịch bệnh, xử lý môi trường, ...; xây dựng chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao trong lĩnh vực sản xuất giống; đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển sản xuất giống thủy sản, khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp tham gia.
Bên cạch đó cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giống thủy sản, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng con giống sản xuất tại chỗ hoặc nhập từ nơi khác về. Xây dựng được cơ sở dữ liệu về dự báo nhu cầu con giống hàng năm về từng đối tượng, nhất là đối tượng nuôi chủ lực, kiểm tra giám sát môi trường, dịch bệnh. Xây dựng và giữ vững uy tín thương hiệu giống thủy sản Ninh Bình trên thị trường; tăng cường công tác dự báo thời tiết, tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ giúp cho các cơ sở chủ động trong kế hoạch sản xuất hàng năm. Xây dựng và có các cơ chế chính sách về (đất đai, vốn, thuế, ...) nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giống; có chính sách ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư xây mới hoặc nâng cấp các cơ sở sản xuất giống, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, những công nghệ tiên tiến vào sản xuất, bảo vệ môi trường. Xây dựng được vùng sản xuất tập trung, nâng cao phẩm chất con giống, hình thành khu sản xuất giống theo hướng công nghệ cao./.
    
Nguyễn Quang Đạt
(Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản)
 
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình.
Số điện thoại trực: 030.3871174 - Fax: 030.3875824.