Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
DỰ TOÁN
 
QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán NSNN năm 2024 kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2024
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách tỉnh năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định Về việc công khai dự toán NSNN năm 2023 của Văn phòng sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định Về việc công khai dự toán chi năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 3 4 >> >|

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3800183
Số người trực tuyến:58
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn