DỰ TOÁN
 
Quyết định công khai dự toán NSNN của Văn phòng Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định về việc cấp bổ xung ngân sách năm 2021 cho Sở và phát triển nông thôn để chi phí nhiệm vụ phát sinh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định về việc công khai dự toán bổ xung NSNN năm 2021 cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 17/QĐ-SNN ngày 18/01/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Cơ quan Văn phòng Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 1048/QĐ-SNN ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Văn phòng Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 1047/QĐ-SNN ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Văn phòng Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 >> >|

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2821541
Số người trực tuyến:36
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn