VĂN BẢN CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 39/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 12/12/2018 Download
2 25/2018/QH14 Luật tố cáo 12/06/2018 Download
3 19/2019/TT-BCT Thông tư quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (có hiệu lực từ ngày 14/11/2019) 30/9/2019 Download
4 18/2019/TT-BCT Thông tư quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường (có hiệu lực từ ngày 15/11/2019) 30/9/2019 Download
5 1268/QĐ-TTG phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại (có hiệu lực từ ngày 02/10/2019) 02/10/2019 Download
6 03/2019/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2019) 26/6/2019 Download
7 36/2019/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/11/2019) 12/9/2019 Download
8 13/2019/TT-BGDĐT Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hiệu lực từ ngày 24/10/2019) 30/8/2019 Download
9 35/2019/BGTVT Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước biển (có hiệu lực từ ngày 01/11/2019) 09/9/2019 Download
10 09/2019/TT-BVHTTDL Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hiệu lực từ ngày 25/10/2019) 09/9/2019 Download
11 1707/QĐ-BTC Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 29/8/2019 Download
12 73/2019/NĐ-CP Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) 05/09/2019 Download
13 31/2019/TT-BGTVT Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019 và thay thế Thông tư 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 (có hiệu lực từ ngày 15/10/2019) 29/8/2019 Download
14 71/2019/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/10/2019) 30/8/2019 Download
15 77/2019/NĐ-CP Nghị định về tổ hợp tác 10/10/2019 Download
16 76/2019/NĐ-CP Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (có hiệu lực từ ngày 01/12/2019) 08/10/2019 Download
17 72/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (có hiệu lực từ ngày 01/12/2019) 14/10/2019 Download
18 45/2019/TT-BGTVT Ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện (có hiệu lực từ ngày 10/05/2020) 11/11/2019 Download
19 33/2019/TT-BGTVT Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa (có hiệu lực từ ngày 01/11/2019) 06/09/2019 Download
20 41/2019/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi Điều 11 của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 28/10/2019 Download
21 40/2019/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành bị bãi bỏ do có nội dung không còn phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên 28/10/2019 Download
22 40/2019/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên 28/10/2019 Download
23 SNN-VP Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 05/2019 Download
24 06/2019/TT-BKHĐT Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên 29/03/2019 Download
25 17/2019/TT-BGTVT Ban hành quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa 03/05/2019 Download
26 34/2019/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 24/04/2019 Download
27 471/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 26/04/2019 Download
28 15/2019/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải 26/04/2019 Download
29 35/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp 25/04/2019 Download
30 01/2018/TT-VPCP Hướng dẫn thi hành một số quy định của, nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/11/2018 Download
31 88/2018/TT-BTC Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối với công tư và chi phí lựa chọn chủ đầu tư 28/09/2018 Download
32 51/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 19/09/2018 Download
33 42/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm 30/07/2018 Download
34 125/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 19/09/2018 Download
35 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” 17/09/2018 Download
36 49/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilomet - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa 11/09/2018 Download
37 111/2018/NĐ-CP Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 31/8/2018 Download
38 110/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 29/8/2018 Download
39 132/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 01/10/2018 Download
40 138/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 08/10/2018 Download
41 97/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 30/10/2018 Download
42 71/2018/TT-BTC Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước 10/08/2018 Download
43 09/2018/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luận do bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban hành 13/08/2018 Download
44 1665/TTCP-PC Tuyên truyền và triển khai thực hiện luật tố cáo 2018 02/10/2018 Download
45 25/2018/QH14 Luật tố cáo 14/07/2018 Download
46 Giới thiệu luật tố cáo 2018 24/07/2018 Download
47 1665/TTCP-PC Tuyên truyền, phổ biến luật tố cáo 2018 02/10/2018 Download
48 18/2017/QH Luật Thủy sản 28/12/2017 Download
49 44/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không 13/03/2018 Download
50 43/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cầu hạ tầng hàng hải 12/03/2018 Download

Trang 1 2 3 4 >> >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2821526
Số người trực tuyến:26
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn