GIẤY MỜI HỌP
 
Giấy mời Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 2 năm 2022, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác tháng 3 năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021; Tổng kết sản xuất vụ Mùa năm 2020, Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 12 năm 2019, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác tháng 01 năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản phá luật khác có liên quan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội thảo lấy ý kiến xây dựng, hoàn thiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội thảo thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Châu Phi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị trực tuyến về Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT do Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm cán bộ chức danh Phó giám đốc Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước gắn với định hướng phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025 khu vực phía Bắc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công đoàn ngành tổ chức “Giải cầu lông CNVCLĐ Ngành nông nghiệp và PTNT lần thứ XIX - năm 2021”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 10 và 10 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác 2 tháng cuối năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp Sở đối với ông Đinh Văn Khiêm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo chương trình phối hợp với Thành phố Hà Nội
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Thanh tra Sở đối với ông Nguyễn Văn Tuyên
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị đánh giá kết quả công tác Quý I năm 2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác Quý II năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị thảo luận Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời hội nghị thảo luận, triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Lễ Phát động “Ngành nông nghiệp Ninh Bình hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và của UBND tỉnh Ninh Bình”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm cán bộ chức danh Phó giám đốc Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáy mời Lễ Phát động “Ngành nông nghiệp Ninh Bình hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và của UBND tỉnh Ninh Bình”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 02 năm 2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác tháng 3 năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021-2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 >> >|

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2821683
Số người trực tuyến:42
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn