PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Thực trạng sử dụng máy móc và tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất tỉnh Ninh Bình năm 2019
Cơ giới hoá nông nghiệp nông thôn là một nội dung quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019
Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ rau Mai Sơn - hiệu quả bước đầu
Mai Sơn là xã thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Với đặc điểm là xã đồng bằng, bên cạnh một số thuận lợi về tự nhiên thì xã còn gặp nhiều khó khăn để phát triển sản xuất nông nghiệp như kỹ thuật sản xuất chưa đồng bộ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tập huấn cán bộ làm công tác bố trí dân cư năm 2018
Sáng ngày 09/5/2018 Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Bố trí dân cư cho 40 học viên là các cán bộ trực tiếp làm công tác bố trí dân cư
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước đầu triển khai thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiệu quả bước đầu của mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ Đinh lăng
Thượng Kiệm là xã thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Với đặc điểm là xã đồng bằng, bên cạnh một số thuận lợi về điều kiện tự nhiên thì xã còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế cũng như một số hạn chế về tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, thiếu vốn, cơ sở vật chất của địa phương còn nghèo nàn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giải pháp giảm nghèo hướng đi từ mô hình nuôi gà xã Cúc Phương huyện Nho Quan
Cúc Phương là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Ninh Bình. Với đặc điểm là xã vùng núi, bên cạnh một số thuận lợi về điều kiện tự nhiên thì xã đang gặp nhiều khó khăn, trong đó đặc biệt là các hộ dân trong xã chủ yếu là đồng bào dân tộc, kinh tế gia đình khó khăn, chưa qua đào tạo, hạn chế về tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, thiếu vốn, cơ sở vật chất của địa phương còn nghèo nàn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2830306
Số người trực tuyến:33
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn