TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN TRONG NĂM
 
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 333/QĐ-SNN ngày 08/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT NInh Bình về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021 của Cơ quan Văn phòng Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 361/QĐ-SNN ngày 29/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2021 của Cơ quan Văn phòng Sở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 360/QĐ-SNN ngày 29/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT NInh Bình về việc công khai cắt giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2821660
Số người trực tuyến:36
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn