VĂN BẢN CỦA TỈNH
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 417/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 29/4/2022 Download
2 416/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 29/4/2022 Download
3 43/KH-UBND Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2018-2023) 09/3/2022 Download
4 250/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 08/3/2022 Download
5 233/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 02/3/2022 Download
6 24/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 12/01/2022 Download
7 150/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 28/01/2022 Download
8 139/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản, Thủy lợi, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 27/01/2022 Download
9 05/TB-UBND Về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 19/01/2022 Download
10 08/CĐ-BCH Công điện về việc ứng phó với bão số 8 và mưa lũ 11/10/2021 Download
11 07/CĐ-BCH Công điện về ứng phó với bão số 7 09/10/2021 Download
12 745/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Bình 24/9/2021 Download
13 669/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực vật liệu xây dựng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 12/8/2021 Download
14 646/QĐ-UBND Quyết định Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 06/8/2021 Download
15 709/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 06/9/2021 Download
16 674/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 17/8/2021 Download
17 668/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Lâm nghiệp, Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 12/8/2021 Download
18 04/CĐ-BCH Công điện vè ứng phó với Áp thấp nhiệt đới 07/7/2021 Download
19 461/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 16/6/2021 Download
20 442/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 07/6/2021 Download
21 432/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 31/5/2021 Download
22 311/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 12/4/2021 Download
23 301/QĐ-UBND Quyết định công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 02/4/2021 Download
24 957/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 30/12/2020 Download
25 828/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 10/11/2020 Download
26 02/BC-PVHCC Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tháng 10 (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 30/10/2020) 02/11/2020 Download
27 108/QĐ-VPUBND Quyết định ban hành Nội quy làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 28/10/2020 Download
28 107/QĐ-VPUBND Quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử cơ bản của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 28/10/2020 Download
29 1258/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 09/10/2020 Download
30 744/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình năm 2020 23/9/2020 Download
31 1169/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 22/9/2020 Download
32 743/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành 23/9/2020 Download
33 717/UBND-VP5 Về việc thực hiện Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 27/10/2020 Download
34 414/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 18/6/2020 Download
35 377/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 26/5/2020 Download
36 372/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 21/5/2020 Download
37 497/QĐ-UBND Quyết định về một số nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 quy định tại Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình 25/4/2019 Download
38 282/QĐ-UBND Quyết định V/v Công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở NN & PTNT 13/5/2019 Download
39 15/KHUBND Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Lư 2019 28/01/2019 Download
40 142/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 27/02/2019 Download
41 167/KH-SCT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 20/02/2019 Download
42 13/UBND-VP2 Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 15/02/2019 Download
43 479/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Ninh Bình 01/10/2018 Download
44 56/TB-UBND Thực hiện lễ quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, ủy viên bộ chính trị, chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 24/09/2018 Download
45 475/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình 24/09/2018 Download
46 927/QĐ-UBND Về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành 17/07/2018 Download
47 09/UBND-VP11 Nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của nhân dân 12/07/2018 Download
48 10/UBND-VP11 Triển khai thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/04/2018 của chính phủ 12/07/2018 Download
49 94/KH-BTGTU Kế hoạch tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới 18/6/2018 Download
50 32/KH-UBND Tổ chức ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 5 03/04/2018 Download

Trang 1 2 >> >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2830297
Số người trực tuyến:25
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn