HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2015 NĂM 2022
 
Quyết định Về việc Ban hành Danh mục và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
Ngày 06 tháng 4 năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định Về việc Ban hành Danh mục và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời số 16/GM-SNN ngày 01/3/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch số 257/KH-SNN ngày 14/02/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình thực hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Văn bản số 227/SNN-VP ngày 09/02/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình hướng dẫn thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2821576
Số người trực tuyến:44
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn