Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2015 NĂM 2022
 
V/v hướng dẫn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO Kết quả thực hiện việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẢN XÁC NHẬN Hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO Về việc Xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội nghị họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Hội nghị họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấy mời
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO Chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định Về việc bãi bỏ các quy trình trong Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 >> >|

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3796122
Số người trực tuyến:30
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn