TỦ SÁCH PHÁP LUẬT : PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (CÒN HIỆU LỰC)
Tìm kiếm :    

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày có
hiệu lực
Tải về
1 1776/QĐ-TTg 21/11/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 định hướng đến 2020 21/11/2021 Tải về
2 781/QĐ-TTg 08/6/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số phụ lục quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm 08/6/2020 Tải về
3 02/2020/TT BNNPTNT 28/2/2020 Thông tư về việc Quy định tiêu chí kinh tế trang trại. 14/4/2020 Tải về
4 1048/QĐ-TTg 21/8/2019 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm 21/8/2019 Tải về
5 40/2019/TT-BTC 28/6/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính 01/9/2019 Tải về
6 08/2019/TT-BTC 30/01/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 18/3/2019 Tải về
7 77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 Nghị định về Tổ hợp tác 25/11/2019 Tải về
8 490/QĐ-TTg 07/5/2018 Quyết định phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phầm giai đoạn 2018-2020 07/5/2018 Tải về
9 số 98/2018/NĐ-CP 05/7/2018 Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 25/8/2018 Tải về
10 52/2018/NĐ-CP 12/4/2018 Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn 01/6/2018 Tải về
11 18/2017/BNNPTNT 09/10/2017 Thông tư về hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ sản xuất đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 27/11/2017 Tải về
12 43/2017/TT-BTC 12/5/2017 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 01/7/2017 Tải về
13 09/2017/TT BNNPTNT 17/4/2017 Thông tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 31/5/2017 Tải về
14 15/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư quy định về sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 02/4/2017 Tải về
15 1722/QĐ-TTg 02/9/2016 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 02/9/2016 Tải về
16 971/QĐ-TTg 01/7/2016 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 01/7/2016 Tải về
17 152/2016/TT-BTC 17/10/2016 Thông tư quy định quản lý và xử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng 04/12/2016 Tải về
18 46/2015/QĐ-TTg 28/9/2015 Quyết định về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo về trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng 01/01/2016 Tải về
19 42/2015/TT BLĐTBXH 20/10/2015 Thông tư quy định về đạo tạo trình độ sơ cấp 05/12/2015 Tải về
20 03/2014/TT BKHĐT 26/5/2014 Thông tư về việc Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 01/8/2014 Tải về
21 68/2013/QĐ-TTg 14/11/2013 Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 01/01/2014 Tải về
22 193/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã 27/01/2014 Tải về
23 23/2012/QH13 20/11/2012 Luật Hợp tác xã 01/7/2013 Tải về
24 1956/QĐ-TTg 27/11/2009 Quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020” 27/11/2009 Tải về

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3724289
Số người trực tuyến:13
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn