Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
TỦ SÁCH PHÁP LUẬT : VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHUNG (CÒN HIỆU LỰC)
Tìm kiếm :    

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày có
hiệu lực
Tải về
1 06/2024/TT-TTCP 01/7/2024 Thông tư Quy định việc lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo 15/8/2024 Tải về
2 586/QĐ-UBND 08/7/2024 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 15/7/2024 Tải về
3 582/QĐ-UBND 08/7/2024 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 15/7/2024 Tải về
4 26/2024/TT-BGTVT 02/7/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, số an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nooiri, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa 01/9/2024 Tải về
5 24/2024/TT-BGTVT 28/6/2024 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển 01/02/2025 Tải về
6 23/2024/TT-BGTVT 28/6/2024 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi 01/02/2025 Tải về
7 43/2024/TT-BTC 28/6/2024 Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 01/7/2024 Tải về
8 814/QĐ-BGTVT 01/7/2024 Quyết định Ban hành giá tối đa dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển Việt Nam 01/7/2024 Tải về
9 811/QĐ-BGTVT 01/7/2024 Quyết định Ban hành khung giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam 01/7/2024 Tải về
10 810/QĐ-BGTVT 01/7/2024 Quyết định Ban hành khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam 01/7/2024 Tải về
11 809/QĐ-BGTVT 01/7/2024 Quyết định Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam 01/7/2024 Tải về
12 97/NQ-CP 24/6/2024 Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 06 năm 2024 24/6/2024 Tải về
13 75/2024/NĐ-CP 30/6/2024 Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 01/7/2024 Tải về
14 74/2024/NĐ-CP 30/6/2024 Nghị định Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 01/7/2024 Tải về
15 73/2024/NĐ-CP 30/6/2024 Nghị định Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 01/7/2024 Tải về
16 67/2024/NĐ-CP 25/6/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động 09/8/2024 Tải về
17 1959/QĐ-BNN-LN 25/6/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/7/2024 Tải về
18 68/2024/NĐ-CP 25/6/2024 Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ 15/8/2024 Tải về
19 65/2024/NĐ-CP 17/6/2024 Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước 17/6/2024 Tải về
20 64/2024/NĐ-CP 17/6/2024 Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê daadsrt trong năm 2024 17/6/2024 Tải về
21 43/2024/QĐ-UBND 14/6/2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 25/6/2024 Tải về
22 25/NQ-HĐND 07/6/2024 Nghị quyết thông qua số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình để thực hiện các nhiệm vụ theo khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 07/6/2024 Tải về
23 04/2024/NQ-HĐND 07/6/2024 Nghị quyết Sửa đổi khoản 2 và bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 104/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 07/6/2024 Tải về
24 03/2024/NQ-HĐND 07/6/2024 Nghị quyết Quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 07/6/2024 Tải về
25 1596/QĐ-BYT 10/6/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng năm 2024 10/6/2024 Tải về
26 498/QĐ-TTg 11/6/2024 Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chinh liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp 11/6/2024 Tải về
27 307/QĐ-TTCP 29/5/2024 Quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019 - 2023 29/5/2024 Tải về
28 37/2024/TT-BTC 16/5/2024 Thông tư Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình 16/5/2024 Tải về
29 36/2024/TT-BTC 16/5/2024 Thông tư Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp 01/7/2024 Tải về
30 32/2024/TT-BTC 16/5/2024 Thông tư Ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập 16/5/2024 Tải về
31 17/2024/TT-BGTVT 30/52024 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải 15/7/2024 Tải về
32 10/2024/TT-BKHĐT 12/6/2024 Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 26/7/2024 Tải về
33 10/2024/TT-BYT 13/6/2024 Thông tư Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc 01/8/2024 Tải về
34 499/UBND-VP6 05/6/2024 V/v phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G 05/6/2024 Tải về
35 413/QĐ-UBND 13/5/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 16/5/2024 Tải về
36 433/QĐ-UBND 14/5/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 14/5/2024 Tải về
37 412/QĐ-UBND 13/5/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 19/5/2024 Tải về
38 1142/Kh-TBATANM 13/5/2024 Kế hoạch tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024 13/5/2024 Tải về
39 812/QĐ-BTTTT 17/5/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2024 17/5/2024 Tải về
40 50/2024/NĐ-CP 10/5/2024 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2020/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2017/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 10/5/2024 Tải về
41 49/2024/NĐ-CP 10/5/2024 NGHỊ ĐỊNH Quy định về hoạt động thông tin cơ sở 10/5/2024 Tải về
42 03/2024/TT-BTTTT 30/4/2024 TRANG CHỦ Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam 14/6/2024 Tải về
43 47/2024/NĐ-CP 09/5/2024 Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; về xây dựng, cập nhật, duy trì khai thác và sử dụng dữ liệu quốc giá 09/5/2024 Tải về
44 22/2023/TT 31/12/2023 Thông tư quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 05/4/2024 Tải về
45 14/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, nghier công tác theo nguyện vọng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình 01/01/2024 Tải về
46 22/2023/TT-BTTTT 31/12/2023 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CẤU TRÚC, BỐ CỤC, YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 05/4/2024 Tải về
47 94/2023/NĐ-CP 28/12/2023 NGHỊ ĐỊNH Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội 01/01/2024 Tải về
48 93/2023/NĐ-CP 25/12/2023 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 15/02/2024 Tải về
49 2438/QĐ-BTTTT 13/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành 13/12/2024 Tải về
50 2435/QĐ-BTTTT 13/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí 13/12/2024 Tải về

Trang 1 2 3 4 >> ... >|

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3800198
Số người trực tuyến:55
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn