TỦ SÁCH PHÁP LUẬT : VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHUNG (CÒN HIỆU LỰC)
Tìm kiếm :    

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày có
hiệu lực
Tải về
1 94/2023/NĐ-CP 28/12/2023 NGHỊ ĐỊNH Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội 01/01/2024 Tải về
2 93/2023/NĐ-CP 25/12/2023 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 15/02/2024 Tải về
3 2438/QĐ-BTTTT 13/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành 13/12/2024 Tải về
4 2435/QĐ-BTTTT 13/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí 13/12/2024 Tải về
5 15/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 THÔNG TƯ Bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 05/02/2024 Tải về
6 37/2023/TT-BGTVT 13/12/2023 THÔNG TƯ Về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới 01/03/2024 Tải về
7 36/2023/TT-BGTVT 13/12/2023 THÔNG TƯ Ban hành Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 15/06/2024 Tải về
8 35/2023/TT-BGTVT 13/12/2023 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ 01/02/2024 Tải về
9 12/2023/TT-BNNPTNT 29/11/2023 THÔNG TƯ Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 15/01/2024 Tải về
10 91/2023/NĐ-CP 14/12/2023 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 30/01/2024 Tải về
11 105/2023/TT-BQP 06/12/2023 THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng 01/01/2024 Tải về
12 2158/QĐ-BTTTT 07/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Chỉ số đánh giá mức chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số 13/12/2023 Tải về
13 1446/KH-BYT 20/11/2023 KẾ HOẠCH Hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12) năm 2023 20/11/2023 Tải về
14 1284/CĐ-TTg 01/12/2023 CÔNG ĐIỆN Về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu 01/12/2023 Tải về
15 23/2023/TT-BKHCN 30/11/2023 THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và đảm bảo thông tin sở hữu công nghiệp 30/11/2023 Tải về
16 89/2023/NĐ-CP 12/12/2023 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 12/12/2023 Tải về
17 88/2023/NĐ-CP 11/12/2023 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 11/12/2023 Tải về
18 86/2023/NĐ-CP 07/12/2023 NGHỊ ĐỊNH Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét duyệt tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa","Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" 30/01/2023 Tải về
19 9452/VPCP-PL 01/12/2023 V/v công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin 01/12/2023 Tải về
20 361/BC-BTP 10/11/2023 BÁO CÁO Sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” 10/11/2023 Tải về
21 411/TB-VPCP 12/10/2023 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về công tác cai nghiện ma túy 12/10/2023 Tải về
22 475/TB-VPCP 18/11/2023 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới 18/11/2023 Tải về
23 165/NQ-CP 06/10/2023 NGHỊ QUYẾT Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023 06/10/2023 Tải về
24 1250/QĐ-TTg 26/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15 26/10/2023 Tải về
25 838/QĐ-BNV 25/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định kỹ thuật đối với thẻ cán bộ, công chức, viên chức điện tử 25/10/2023 Tải về
26 34/2023/TT-BGTVT 30/11/2023 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên cùng chuyến bay nội địa 01/03/2024 Tải về
27 96/2023/TT-BQP 29/11/2023 THÔNG TƯ Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật ãm sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu trữ" 15/01/2024 Tải về
28 17/2023/TT-BNV 29/11/2023 THÔNG TƯ Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 15/01/2024 Tải về
29 21/2023/TT-BKHCN 21/11/2023 THÔNG TƯ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ 06/01/2024 Tải về
30 16/2023/TT-BNV 15/11/2023 THÔNG TƯ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nên giấy 01/01/2024 Tải về
31 76/2023/NĐ-CP 01/11/2023 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một sô điều của luật Phòng, chống bạo lực gia đình 25/12/2023 Tải về
32 82/2023/NĐ-CP 28/11/2023 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí 12/01/2024 Tải về
33 61/2023/NĐ-CP 16/08/2023 NGHỊ ĐỊNH Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư 16/08/2023 Tải về
34 22/2023/TT-BYT 17/11/2023 THÔNG TƯ Quy định thống nhất bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bện bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 17/11/2023 Tải về
35 2294/QĐ-BTTTT 21/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 21/11/2023 Tải về
36 3984/QĐ-BYT 29/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025 29/10/2023 Tải về
37 175/NQ-CP 30/10/2023 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia 30/10/2023 Tải về
38 174/NQ-CP 28/10/2023 NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống COVID-19 do Chính phủ ban hành 28/10/2023 Tải về
39 27/CT-TTg 27/10/2023 CHỈ THỊ Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp 27/10/2023 Tải về
40 20/2023/TT-BYT 14/11/2023 THÔNG TƯ Bãi bỏ một số quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 01/01/2024 Tải về
41 26/2023/TT-BGTVT 29/09/2023 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2023TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt 29/09/2023 Tải về
42 78/2023/NĐ-CP 07/11/2023 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về Tín dụng đầu tư của Nhà nước 22/12/2023 Tải về
43 72/2023-NĐ-CP 26/09/2023 Nghị định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 10/11/2023 Tải về
44 29/2023/QĐ-UBND 11/4/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 20/4/2023 Tải về
45 4716/VBNH-BTP 05/10/2023 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản 05/10/2023 Tải về
46 16/2023/TT-BGDĐT 03/10/2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 20/11/2023 Tải về
47 18/2023/TT-BYT 25/10/2023 Thông tư Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 12/12/2023 Tải về
48 09/2023/TT-BXD 16/10/2023 Thông tư Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình 01/12/2023 Tải về
49 12/2023/TT-BTTTT 10/10/2023 Thông tư Quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thôn tin di động IMT của Việt Nam 27/11/2023 Tải về
50 3983/QĐ-BYT 29/10/2023 Quyết định bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID - 19 do Bộ Y tế ban hành 29/10/2023 Tải về

Trang 1 2 3 4 >> ... >|

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3627375
Số người trực tuyến:15
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn