TỦ SÁCH PHÁP LUẬT : VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHUNG (CÒN HIỆU LỰC)
Tìm kiếm :    

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày có
hiệu lực
Tải về
1 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 26/01/2021 Tải về
2 09/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán. 25/01/2021 Tải về
3 01/2021/TT-BTP 03/02/2021 Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. 03/02/2021 Tải về
4 17/2021/TT-BCA 05/02/2021 Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 05/02/2021 Tải về
5 11/2021/TT-BTC 05/02/2021 Thông tư số 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính. 05/02/2021 Tải về
6 255/QĐ-TTg 25/02/2021 Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. 25/02/2021 Tải về
7 316/QĐ-TTg 09/3/2021 Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. 09/3/2021 Tải về
8 276/QĐ-BQP 27/01/2021 Quyết định số 276/QĐ-BQP ngày 27/01/2021 của Bộ Quốc Phòng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. 27/01/2021 Tải về
9 05/2021/QĐ-UBND 11/3/2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 11/3/2021 Tải về
10 14/2020/TT-LĐTBXH 28/11/2020 Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em. 28/11/2020 Tải về
11 08/2020/TT-BKHCN 24/12/2020 Thông tư số 08/2020/TT-BKHCN ngày 24/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 24/12/2020 Tải về
12 10/2020/TT-BKHCN 30/12/2020 Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch. 30/12/2020 Tải về
13 19/2019/TT-BCT 30/9/2019 Thông tư quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (có hiệu lực từ ngày 14/11/2019) 30/9/2019 Tải về
14 18/2019/TT-BCT 30/9/2019 Thông tư quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường (có hiệu lực từ ngày 15/11/2019) 30/9/2019 Tải về
15 1268/QĐ-TTG 02/10/2019 phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại (có hiệu lực từ ngày 02/10/2019) 02/10/2019 Tải về
16 03/2019/TT-BKHCN 26/6/2019 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2019) 26/6/2019 Tải về
17 36/2019/TT-BGTVT 12/9/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/11/2019) 12/9/2019 Tải về
18 13/2019/TT-BGDĐT 30/8/2019 Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hiệu lực từ ngày 24/10/2019) 30/8/2019 Tải về
19 35/2019/BGTVT 09/9/2019 Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước biển (có hiệu lực từ ngày 01/11/2019) 09/9/2019 Tải về
20 09/2019/TT-BVHTTDL 09/9/2019 Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hiệu lực từ ngày 25/10/2019) 09/9/2019 Tải về
21 1707/QĐ-BTC 29/8/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 29/8/2019 Tải về
22 73/2019/NĐ-CP 05/09/2019 Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) 05/09/2019 Tải về
23 31/2019/TT-BGTVT 29/8/2019 Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019 và thay thế Thông tư 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 (có hiệu lực từ ngày 15/10/2019) 29/8/2019 Tải về
24 71/2019/NĐ-CP 30/8/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/10/2019) 30/8/2019 Tải về
25 77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 Nghị định về tổ hợp tác 10/10/2019 Tải về
26 76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (có hiệu lực từ ngày 01/12/2019) 08/10/2019 Tải về
27 72/2019/TT-BTC 14/10/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (có hiệu lực từ ngày 01/12/2019) 14/10/2019 Tải về
28 45/2019/TT-BGTVT 11/11/2019 Ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện (có hiệu lực từ ngày 10/05/2020) 11/11/2019 Tải về
29 33/2019/TT-BGTVT 06/09/2019 Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa (có hiệu lực từ ngày 01/11/2019) 06/09/2019 Tải về
30 41/2019/QĐ-UBND 28/10/2019 Quyết định sửa đổi Điều 11 của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 28/10/2019 Tải về
31 40/2019/QĐ-UBND 28/10/2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành bị bãi bỏ do có nội dung không còn phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên 28/10/2019 Tải về
32 40/2019/QĐ-UBND 28/10/2019 Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên 28/10/2019 Tải về
33 SNN-VP 05/2019 Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 05/2019 Tải về
34 06/2019/TT-BKHĐT 29/03/2019 Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên 29/03/2019 Tải về
35 17/2019/TT-BGTVT 03/05/2019 Ban hành quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa 03/05/2019 Tải về
36 34/2019/NĐ-CP 24/04/2019 Sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 24/04/2019 Tải về
37 471/QĐ-TTg 26/04/2019 Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 26/04/2019 Tải về
38 15/2019/TT-BGTVT 26/04/2019 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải 26/04/2019 Tải về
39 35/2019/NĐ-CP 25/04/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp 25/04/2019 Tải về
40 39/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 12/12/2018 Tải về
41 25/2018/QH14 12/06/2018 Luật tố cáo 12/06/2018 Tải về
42 01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Hướng dẫn thi hành một số quy định của, nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/11/2018 Tải về
43 88/2018/TT-BTC 28/09/2018 Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối với công tư và chi phí lựa chọn chủ đầu tư 28/09/2018 Tải về
44 51/2018/TT-BGTVT 19/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 19/09/2018 Tải về
45 42/2018/TT-BGTVT 30/07/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm 30/07/2018 Tải về
46 125/2018/NĐ-CP 19/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 19/09/2018 Tải về
47 122/2018/NĐ-CP 17/09/2018 quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” 17/09/2018 Tải về
48 49/2018/TT-BGTVT 11/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilomet - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa 11/09/2018 Tải về
49 111/2018/NĐ-CP 31/8/2018 Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 31/8/2018 Tải về
50 110/2018/NĐ-CP 29/8/2018 Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 29/8/2018 Tải về

Trang 1 2 3 4 >> >|

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2821551
Số người trực tuyến:39
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn