NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)
VĂN BẢN CỦA SỞ NN&PTNT
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 2593/SNN-VP V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh đau mắt đỏ 25/9/2023 Download
2 2574/SNN-VP V/v tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PCCC trong tình hình mới 22/9/2023 Download
3 2565/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ 21/9/2023 Download
4 2568/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 21/9/2023 Download
5 2470/SNN-TC V/v cử công chức, viên chức chính thức và dự phòng ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 12/9/2023 Download
6 603/QĐ-SNN Quyết định V/v ban hành bổ sung tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2023 của Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 07/9/2023 Download
7 597/QĐ-SNN Quyết định Về việc Ban hành Danh mục và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình 31/8/2023 Download
8 Số: 593/QĐ-SNN QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ các quy trình trong Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 30/8/2023 Download
9 591/QĐ-SNN Quyết định V/v kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 28/8/2023 Download
10 2324/PA-SNN Phương án Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng cho Hệ thống Trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 25/8/2023 Download
11 2303/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 23/8/2023 Download
12 2253/SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/8/2023 Download
13 2188/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch hại trên lúa vụ Mùa 2023 09/8/2023 Download
14 2160/SNN-VP V/v đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 07/8/2023 Download
15 2132/SNN-VP V/v triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân 03/8/2023 Download
16 2136/SNN-VP V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 03/8/2023 Download
17 2126/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 02/8/2023 Download
18 2055/TB-SNN Thông báo Kết quả kiểm tra vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 (đợt 1) 27/7/2023 Download
19 1958/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 18/7/2023 Download
20 13-KH/ĐU Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 17/7/2023 Download
21 99/2023/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các khoản 1,2,3 Mục V Phụ biểu số 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 12/7/2023 Download
22 346/BC-SNN BÁO CÁO Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 11/7/2023 Download
23 1902/SNN-TTBVTV V/v tập trung gieo cấy, chăm sóc và phòng chống dịch hại vụ Mùa năm 2023 11/7/2023 Download
24 1881/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 10/7/2023 Download
25 1803/SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/6/2023 Download
26 1779/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các Quyết định: số 497/QĐ-UBND; số 498/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình 28/6/2023 Download
27 1757/SNN-VP V/v thẩm định công bố danh mục, nội dung, quy trình nội bộ giải quyết TTHC ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Binh 26/6/2023 Download
28 1741/SNN-TC V/v hướng dẫn hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ 4 - năm 2023 23/6/2023 Download
29 1740/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 23/6/2023 Download
30 1655/SNN-VP V/v triển khai tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (22/7/1947-22/7/2023) 14/6/2023 Download
31 1651/KH-SNN Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 14/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới 14/6/2023 Download
32 1630/KH-SNN Kế hoạch Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin giai đoạn 2023-2025 12/6/2023 Download
33 1596/SNN-VP V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh chân tay miệng 08/6/2023 Download
34 1493/SNN-CNC V/v tham gia Hội chợ triển lãm giống Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 29/5/2023 Download
35 1452/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” 24/5/2023 Download
36 1425/SNN-VP V/v thực hiện tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng 2023 23/5/2023 Download
37 1388/SNN-VP V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2023 18/5/2023 Download
38 1392/SNN-VP V/v triển khai hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 18/5/2023 Download
39 1361/Kh-SNN Kế hoạch Hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến năm 2023 16/5/2023 Download
40 1243/SNN-VP V/v thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2023 05/5/2023 Download
41 1226/KH-SNN Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số năm 2023 04/05/2023 Download
42 1084/SNN-VP V/v tiếp tục triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 20/4/2023 Download
43 1083/SNN-VP V/v chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 20/4/2023 Download
44 1032/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 14/4/2023 Download
45 1023/SNN-CNC V/v mời tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 23 – Agroviet 2023 13/4/2023 Download
46 16-CV/ĐU V/v tuyên truyền và tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 11/4/2023 Download
47 910/SNN-VP V/v hoàn thiện quy trình ISO đối với các TTHC do đơn vị phụ trách 03/4/2023 Download
48 880/SNN-CNC V/v mời tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề - Tuyên Quang năm 2023 31/3/2023 Download
49 868/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 30/3/2023 Download
50 752/SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/3/2023 Download
51 746/SNN-CNC V/v tham gia Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng – Hà Nam 2023 20/3/2023 Download
52 738/SNN-CNC V/v tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội 2023 20/3/2023 Download
53 98/BC-SNN Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý 1 năm 2023 13/3/2023 Download
54 659/SNN-NVTH Công văn số: 659/SNN-NVTH NGÀY 10/3/2023 của Sở nông nghiệp và PTNT Ninh Bình V/v Triển khai thử nghiệm hệ thống ứng dụng công nghệ trạm thời tiết nông nghiệp, tự động trong cảnh báo thời tiết, sâu bệnh nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 10/3/2023 Download
55 654/SNN-VP V/v thẩm định công bố danh mục và quy trình nội bộ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 10/3/2023 Download
56 633/KH-SNN Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 09/3/2023 Download
57 593/SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/03/2023 Download
58 540/SNN-VP V/v triển khai các hoạt động trọng tâm tư pháp năm 2023 28/02/2023 Download
59 100/QĐ-SNN QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số đối với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình 28/02/2023 Download
60 94/QĐ-SNN Quyết định v/v ban hành tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2023 của Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 24/02/2023 Download
61 487/SNN-VP V/v thẩm định quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 23/02/2023 Download
62 Số: 470 /KH-SNN KẾ HOẠCH Thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” 22/02/2023 Download
63 452/SNN-VP V/v báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023 21/02/2023 Download
64 438/SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT 20/02/2023 Download
65 424/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình 17/02/2023 Download
66 424/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình 17/02/2023 Download
67 427/SNN-VP V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Chuyển đổi số 17/02/2023 Download
68 426/SNN-VP V/v tiếp tục rà soát quy trình nội bộ và số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực 17/02/2023 Download
69 384/KH-SNN KẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 14/02/2023 Download
70 357/SNN-VP V/v thẩm định công bố danh mục, nội dung TTHC được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 10/02/2023 Download
71 294/SNN-NVTH đề xuất phương án, giải pháp để xem xét triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 07/02/2023 Download
72 297/SNN-VP triển khai hưởng ứng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 07/02/2023 Download
73 214/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các Quyết định: số 81/QĐ-UBND và số 82/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình 30/01/2023 Download
74 220/SNN-VP V/v tham mưu triển khai thực hiện các Quyết định số: 371/QĐ-BNN-QLCL, 374/QĐ-BNN-TCLN, 375/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 30/01/2023 Download
75 3271/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các Quyết định: số 963/QĐ-UBND ngày 17/11/2023; số 982/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình 27/11/2023 Download
76 3247/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 24/11/2023 Download
77 201/SNN-VP V/v rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm của Microsoft trong tháng 01/2023 19/01/2023 Download
78 624/BC-SNN BÁO CÁO Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024 14/11/2023 Download
79 93/SNN-VP V/v đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh 11/01/2023 Download
80 40/SNN-CNC V/v mời tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2023 06/01/2023 Download

Trang 1 2 3 4 >> ... >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3539916
Số người trực tuyến:26
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2023
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
212.505
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2023
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:124 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn