Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
VĂN BẢN CỦA SỞ NN&PTNT
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 292/QĐ-SNN Quyết định Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách tỉnh năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT 11/7/2024 Download
2 1863/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các Quyết định: số 582/QĐ-UBND ngày 08/7/2024; số 586/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 11/7/2024 Download
3 1846/SNN-VP V/v báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 10/7/2024 Download
4 1832/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 09/7/2024 Download
5 1742/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 01/7/2024 Download
6 1713/SNN-VP V/v Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 27/6/2024 Download
7 1714/SNN-VP V/v cảnh báo lỗ hổng ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2024 và nhóm ATP “Mustang Panda” chiến dịch tấn công nằm vào Việt Nam 27/6/2024 Download
8 1683/SNN-KL V/v triển khai Văn bản số 326/UBND-VP3 ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 25/6/2024 Download
9 1669/SNN-VP V/v Hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi thiết kế mẫu quà tặng đặc thù của tỉnh gắn với các giá trị di sản và giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích trong khu di sản 24/6/2024 Download
10 1668/SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 24/6/2024 Download
11 1618/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 18/6/2024 Download
12 1598/SNN-VP V/v phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G 17/6/2024 Download
13 1574/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 13/6/2024 Download
14 1524/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 10/6/2024 Download
15 1492/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 06/6/2024 Download
16 1493/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 06/6/2024 Download
17 1491/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 13/5/2024; số 433/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 06/6/2024 Download
18 1182 /SNN-VP V/v thẩm định công bố danh mục, nội dung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 7/5/2024 Download
19 1444/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 31/5/2024 Download
20 1435/SNN-VP V/v triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn, an ninh mạng năm 2024 30/5/2024 Download
21 1387/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 27/5/2024 Download
22 1391/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 812/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 27/5/2024 Download
23 1361 /SNN-VP V/v rà soát, đề xuất Danh mục Dịch vụ công trực tuyến một phần, Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 23/5/2024 Download
24 1352/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ 22/5/2024 Download
25 1295 /SNN-VP V/v triển khai thực hiện các Văn bản của UBND tỉnh 16/5/2024 Download
26 239/QĐ-SNN QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2024 của Chi cục Kiểm lâm 14/5/2024 Download
27 1197/SNN-VP V/v thẩm định công bố danh mục, nội dung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 07/5/2024 Download
28 1104/SNN-VP V/v thẩm định chuẩn hoá quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 07/5/2024 Download
29 1137 /SNN-VP V/v thẩm định công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/5/2024 Download
30 1103 /SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 26/4/2024 Download
31 212/QĐ-SNN QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/4/2024 Download
32 877 /SNN-KHTC V/v triển khai thi hành Luật đất đai năm 2024 09/4/2024 Download
33 863/SNN-VP V/v rà soát Quy trình nội bộ giải quyết TTHC (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) các lĩnh vực về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/4/2024 Download
34 867/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 07/4/2024 Download
35 795/SNN-VP V/v thẩm định chuẩn hóa Danh mục, nội dung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 01/4/2024 Download
36 777/SNN-VP V/v triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 29/03/2024 Download
37 776/SNN-VP V/v triển khai thi hành Luật Căn cước 29/03/2024 Download
38 727/SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/3/2024 Download
39 716/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 22/3/2024 Download
40 710/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 22/03/2024 Download
41 Số:670 /SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 19/3/2024 Download
42 Số: 642/SNN-VP V/v thẩm định công bố danh mục, nội dung, quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/3/2024 Download
43 Số: 633/KH-SNN KẾ HOẠCH Thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” 14/3/2024 Download
44 Số:592 /SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 12/3/2024 Download
45 Số:493 /SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 29/02/2024 Download
46 Số: 490/KH-SNN KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 28/02/2024 Download
47 54-CV-ĐU V/v Tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng lần thứ XIII 28/02/2024 Download
48 Số: 435/KH-SNN KẾ HOẠCH Chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024 23/2/2024 Download
49 Số: 331/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 05/02/2024 Download
50 Số: 298/SNN-VP V/v đề xuất hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) 30/01/2024 Download
51 Số: 240 /SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 24/01/2024 Download
52 Số: 240/SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 24/01/2024 Download
53 Số: 218/SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 23/01/2024 Download
54 Số: 218/SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 23/01/2024 Download
55 Số: 216/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các Quyết định: số 85/QĐ-UBND ngày 19/01/2024; số 86/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 23/01/2024 Download
56 Số: 161/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 18/01/2024 Download
57 Số: 152/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các Quyết định: số 53/QĐ-UBND ngày 15/01/2024; số 54/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 17/01/2024 Download
58 Số: 152/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các Quyết định: số 53/QĐ-UBND ngày 15/01/2024; số 54/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình 17/01/2024 Download
59 Số: 92/KH-SNN KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2024 11/01/2024 Download
60 74/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 10/01/2024 Download
61 53/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 08/01/2024 Download
62 2593/SNN-VP V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh đau mắt đỏ 25/9/2023 Download
63 2574/SNN-VP V/v tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PCCC trong tình hình mới 22/9/2023 Download
64 2565/SNN-VP V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ 21/9/2023 Download
65 2568/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 21/9/2023 Download
66 2470/SNN-TC V/v cử công chức, viên chức chính thức và dự phòng ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 12/9/2023 Download
67 603/QĐ-SNN Quyết định V/v ban hành bổ sung tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2023 của Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 07/9/2023 Download
68 597/QĐ-SNN Quyết định Về việc Ban hành Danh mục và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình 31/8/2023 Download
69 Số: 593/QĐ-SNN QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ các quy trình trong Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 30/8/2023 Download
70 591/QĐ-SNN Quyết định V/v kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 28/8/2023 Download
71 2324/PA-SNN Phương án Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng cho Hệ thống Trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 25/8/2023 Download
72 2303/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 23/8/2023 Download
73 2253/SNN-VP V/v cung cấp thông tin TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/8/2023 Download
74 2188/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch hại trên lúa vụ Mùa 2023 09/8/2023 Download
75 2160/SNN-VP V/v đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 07/8/2023 Download
76 2132/SNN-VP V/v triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân 03/8/2023 Download
77 2136/SNN-VP V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 03/8/2023 Download
78 2126/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 02/8/2023 Download
79 2055/TB-SNN Thông báo Kết quả kiểm tra vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 (đợt 1) 27/7/2023 Download
80 1958/SNN-VP V/v triển khai thực hiện các văn bản pháp luật 18/7/2023 Download

Trang 1 2 3 4 >> ... >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3790713
Số người trực tuyến:28
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn