VĂN BẢN CỦA SỞ NN&PTNT
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 955/SNN-VP Về việc cung cấp thông tin TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT 09/5/2022 Download
2 875/SNN-VP Về việctăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 28/4/2022 Download
3 833/SNN-VP Về việc thẩm định công bố danh mục, nội dung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 22/4/2022 Download
4 720/SNN-VP V/v thông báo lỗ hổng bảo mật Spring4Shell 07/04/2022 Download
5 178/QĐ-SNN Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn an ninh mạng, chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 06/04/2022 Download
6 93/BC-SNN Báo cáo chuyên đề 5 tiểu vùng kinh tế sinh thái nông nghiệp 23/3/2022 Download
7 94/BC-SNN Báo cáo chuyên đề thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 23/3/2022 Download
8 580/SNN-VP Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 22/3/2022 Download
9 548/SNN-VP Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 18/3/2022 Download
10 547/SNN-VP Về việc tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh 18/3/2022 Download
11 536/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng TT Chính phủ tại HN tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 17/3/2022 Download
12 499/SNN-VP Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, bí mật nhà nước, thông tin cá nhân trên không gian mạng 11/3/2022 Download
13 408/SNN-VP Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến 01/3/2022 Download
14 484/SNN-VP Về việc cung cấp thông tin TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT 10/3/2022 Download
15 485/SNN-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình 10/3/2022 Download
16 109/QĐ-SNN Quyết định về việc kiện toàn thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 18/3/2022 Download
17 563/SNN-VP Về việc thẩm định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT 21/3/2022 Download
18 110/QĐ-SNN Quyết định về việc áp dụng biên lai điện tử 21/3/2022 Download
19 517/SNN-VP Về việc xin trích dẫn nguồn tin trên Trang Thông tin điện tử 15/3/2022 Download
20 440/KH-SNN Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 04/3/2022 Download
21 402/SNN-VP Về việc thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2022 28/02/2022 Download
22 387/SNN-VP Về việc thẩm định công bố danh mục, nội dung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Thủy sản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT 25/02/2022 Download
23 370/KH-SNN Kế hoạch về việc thông tin đối ngoại tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình năm 2022 24/02/2022 Download
24 336/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 62/UBND-VP7 ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh 22/02/2022 Download
25 258/SNN-VP Về việc cung cấp thông tin thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT 14/02/2022 Download
26 284/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 05/UBND-PVHCC ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh 15/02/2022 Download
27 281/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 15/02/2022 Download
28 276/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 15/02/2022 Download
29 283/SNN-VP Về việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022 15/02/2022 Download
30 277/SNN-VP Về việc triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số 15/02/2022 Download
31 302/SNN-VP triển khai thực hiện Kế hoạch số 04/KH-STTTT ngày 14/02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông 17/02/2022 Download
32 302/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 04/KH-STTTT ngày 14/02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông 17/02/2022 Download
33 225/SNN-VP Về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 3024/KH-SNN ngày 29/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 09/02/2022 Download
34 229/KH-SNN Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 90-KL/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững 09/02/2022 Download
35 73/QĐ-SNN Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình năm 2022 28/01/2022 Download
36 70/QĐ-SNN Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình năm 2022 27/01/2022 Download
37 69/QĐ-SNN Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình năm 2022 27/01/2022 Download
38 179/SNN-VP Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 26/01/2022 Download
39 138/SNN-VP Về việc ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ hổng bảo mậ 20/01/2022 Download
40 119/SNN-VP Về việc thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022 19/01/2021 Download
41 77/SNN-VP Về việc thẩm định công bố danh mục, nội dung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/01/2022 Download
42 587/BC-SNN Báo cáo Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 và đề xuất danh mục thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá trong năm 2022 15/12/2021 Download
43 2270/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh 14/9/2021 Download
44 2402/SNN-VP Về việc cung cấp thông tin thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT 27/9/2021 Download
45 2393/KH-SNN Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình đến năm 2025 27/9/2021 Download
46 2222/KH-SNN Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 09/9/2021 Download
47 2369/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 24/9/2021 Download
48 2025/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình 20/8/2021 Download
49 1928/SNN-VP Về việc triển khai “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2021 12/8/2021 Download
50 1897/SNN-VP Về việc thẩm định công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình 10/8/2021 Download

Trang 1 2 3 4 >> ... >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2830422
Số người trực tuyến:29
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn