Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
KẾ HOẠCH Thực hiện Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾ HOẠCH Thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 178/QĐ-SNN ngày 06/4/2022 ban hành Quy chế hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn an ninh mạng, chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 110/QĐ-SNN ngày 21/3/2022 về việc áp dụng biên lai điện tử
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Văn bản số 276/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 73/QĐ-SNN ngày 28/01/2022 ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định số 69/QĐ-SNN ngày 27/01/2022 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch số 2222/KH-SNN ngày 09/9/2021 tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 3 >> >|

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3796179
Số người trực tuyến:25
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn