Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
   -- Lĩnh vực thực hiện :

   -- Cấp thực hiện:        

TTTên thủ tụcLĩnh vực thực hiệnCấp thực hiệnTải về
1 Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính Lĩnh vực Trồng trọt
Cấp Tỉnh
Tải về
2 Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng Lĩnh vực Trồng trọt
Cấp Tỉnh
Tải về
3 Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Lĩnh vực Trồng trọt
Cấp Tỉnh
Tải về
4 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng Lĩnh vực Trồng trọt
Cấp Tỉnh
Tải về
5 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng Lĩnh vực Trồng trọt
Cấp Tỉnh
Tải về
6 Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Lĩnh vực Trồng trọt
Cấp Tỉnh
Tải về
7 Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước Lĩnh vực Trồng trọt
Cấp Tỉnh
Tải về
8 Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước Lĩnh vực Trồng trọt
Cấp Tỉnh
Tải về
9 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cấp Tỉnh
Tải về
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cấp Tỉnh
Tải về
11 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cấp Tỉnh
Tải về
12 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cấp Tỉnh
Tải về
13 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cấp Tỉnh
Tải về
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cấp Tỉnh
Tải về
15 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cấp Tỉnh
Tải về
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Lĩnh vực Chăn nuôi
Cấp Tỉnh
Tải về
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Lĩnh vực Chăn nuôi
Cấp Tỉnh
Tải về
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Lĩnh vực Chăn nuôi
Cấp Tỉnh
Tải về
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Lĩnh vực Chăn nuôi
Cấp Tỉnh
Tải về
20 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Lĩnh vực Thú y
Cấp Tỉnh
Tải về
21 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Lĩnh vực Thú y
Cấp Tỉnh
Tải về
22 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Lĩnh vực Thú y
Cấp Tỉnh
Tải về
23 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Lĩnh vực Thú y
Cấp Tỉnh
Tải về
24 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Lĩnh vực Thú y
Cấp Tỉnh
Tải về
25 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Lĩnh vực Thú y
Cấp Tỉnh
Tải về
26 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Lĩnh vực Thú y
Cấp Tỉnh
Tải về
27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Lĩnh vực Thú y
Cấp Tỉnh
Tải về
28 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật Lĩnh vực Thú y
Cấp Tỉnh
Tải về
29 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật Lĩnh vực Thú y
Cấp Tỉnh
Tải về
30 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
31 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
32 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ). Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
33 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
34 Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
35 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu). Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
36 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
37 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
38 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
39 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản. Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
40 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
41 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
42 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
43 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
44 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
45 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
46 Xóa đăng ký tàu cá Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
47 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá. Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
48 Công bố mở cảng cá loại 2 Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
49 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
50 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
51 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Lĩnh vực Thuỷ sản
Cấp Tỉnh
Tải về
52 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
53 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
54 Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
55 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
56 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
57 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
58 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
59 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
60 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
61 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
62 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
63 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý. Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
64 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
65 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
66 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
67 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
68 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
69 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về
70 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi
Cấp Tỉnh
Tải về

Trang 1 2 >> >|

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3796175
Số người trực tuyến:18
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn