Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm :    

SttSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 Số: 4800/QĐ-BCT Quyết định: Về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 08/12/2106 Download
2 49/2024/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về hoạt động thông tin cơ sở 10/5/2024 Download
3 877/QĐ-BNN-CĐS QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024 29/3/2024 Download
4 12/2023/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 05/6/2023 Download
5 04/2023/TT-BTTTT Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 31/5/2023 Download
6 27/2023/NĐ-CP Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 31/5/2023 Download
7 587/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 29/5/2023 Download
8 568/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 24/5/2023 Download
9 2011/QĐ-BNN-TCCB Quyết định Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động xét tặng và trao Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 - năm 2023 22/5/2023 Download
10 531/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 19/5/2023 Download
11 07/2023/QĐ-KTNN Quyết định Ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 16/5/2023 Download
12 1843/VBHN-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 11/5/2023 Download
13 11/2023/TT-BYT Thông tư Quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá 11/5/2023 Download
14 1844/VBHN-BTP Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch 11/5/2023 Download
15 09/2023/TT-BYT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe 05/5/2023 Download
16 20/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 04/5/2023 Download
17 06/2023/TT-BNV Thông tư ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước 04/5/2023 Download
18 05/2023/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 03/5/2023 Download
19 18/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 28/4/2023 Download
20 17/2023/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan 26/4/2023 Download
21 23/2023/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 25/4/2023 Download
22 10/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 19/4/2023 Download
23 10/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 19/4/2023 Download
24 13/2023/NĐ-CP Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 17/4/2023 Download
25 12/2023/NĐ-CP Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2023 14/4/2023 Download
26 01/2023/TT-BKHĐT Thông tư Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được 14/4/2023 Download
27 09/2023/QĐ-TTg Quyết định quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC 12/4/2023 Download
28 375/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam 12/4/2023 Download
29 02/2023/TT-BTTTT Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của BTTTT 21/3/2023 Download
30 07/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác truyền thông chính sách 21/3/2023 Download
31 264/QĐ-TTg Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 20/3/2023 Download
32 206/QĐ-TTg Quyết định về việc sửa đổi Quyết định 1292/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 09/3/2023 Download
33 228/QĐ-BKHCN Quyết định về việc đính chính Thông tư 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập 27/02/2023 Download
34 93/2023/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 25/12/2023 Download
35 04/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 13/02/2023 Download
36 81/QĐ-TTg Quyết định Ban hành "Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4" 13/02/2023 Download
37 11/2023/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính 09/02/2023 Download
38 16/NQ-CP Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2023 09/02/2023 Download
39 13/NQ-CP Nghị quyết Thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 07/02/2023 Download
40 03/2023/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú 06/02/2023 Download
41 02/2023/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 01/02/2023 Download
42 01/2023/TT-BYT THÔNG TƯ Quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp 01/02/2023 Download
43 41/QĐ-BNV QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022 01/02/2023 Download
44 79/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2022 30/01/2023 Download
45 69/QĐ-BTTTT QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 27/01/2023 Download
46 67/QĐ-BTP QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2022 27/01/2023 Download
47 01/2023/TT-BTP THÔNG TƯ Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 16/01/2023 Download
48 01/2023/NĐ-CP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/01/2023 Download
49 81/2023/QH15 Nghị quyết quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 09/01/2023 Download
50 82/2023/QH15 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 09/01/2023 Download
51 80/2023/QH15 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024 09/01/2023 Download
52 01/2023/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 06/01/2023 Download
53 01/NQ-CP Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 06/01/2023 Download
54 Số 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới 25/10/2023 Download
55 Số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới 10/10/2023 Download
56 18/2022/TT-BLĐTBXH Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành 30/9/2022 Download
57 16/CT-TTg Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững 20/9/2022 Download
58 1079/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam 14/9/2022 Download
59 59/2022/NĐ-CP Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử 05/9/2022 Download
60 51/2022/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP 8/8/2022 Download
61 924/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 2/8/2022 Download
62 128/NQ-CP hướng dẫn tạm thời Về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 26/8/2022 Download
63 53/2022/NĐ-CP Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 15/8/2022 Download
64 12/2022/TT-BTTTT Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 12/8/2022 Download
65 07/2022/TT-BNNPTNT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông 11/8/2022 Download
66 51/2022/TT-BTC Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước 11/8/2022 Download
67 08/2022/TT-BNNPTNT THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 11/8/2022 Download
68 964/QĐ-TTg Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 10/8/2022 Download
69 95/NQ-CP NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2022 CHÍNH PHỦ 01/8/2022 Download
70 49/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP 29/7/2022 Download
71 16/2022/TT-BKHĐT NGƯNG HIỆU LỰC CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2022/TT-BKHĐT NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA VÀ THÔNG TƯ SỐ 10/2022/TT-BKHĐT NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA 29/7/2022 Download
72 49/2022/NĐ-CP Nghị định số 49/2022/NĐ-CP, ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP 29/7/2022 Download
73 06/2022/TT-BNNPTNT Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 28/7/2022 Download
74 10/2022/TT-BTTTT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2018/TT-BTTTT NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 20/7/2022 Download
75 858/QĐ-TTg Quyết định 858 QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 20/7/2022 Download
76 05/2022/QH15 Luật Điện ảnh 15/6/2022 Download
77 131/2022/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh 31/12/2022 Download
78 25/2022/TT-BTTTT Thông tư quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm 31/12/2022 Download
79 14/2022/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ 31/12/2022 Download
80 18/2022/TT-BKHCN Thông tư quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử 30/12/2022 Download

Trang 1 2 3 >> >|
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3796145
Số người trực tuyến:32
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn