Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường
Ý KIẾN XỬ LÝ PHẢN HỒI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 
LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐANG ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lấy ý kiến đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT đang đề nghị khen thưởng cấp nhà nước năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giải đáp ý kiến của đại biểu tại Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lấy ý kiến đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT đang đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3800148
Số người trực tuyến:56
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn