THANH TRA

+A =A -A

Hệ thống các văn bản pháp luật mới về lâm nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2019

Thứ Sáu, Ngày 10/05/2019

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 được Quốc hội Khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2005. Qua 12 năm thực hiện, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng. Mặc dù đạt được một số thành tựu quan trọng, nhưng đến nay Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với ngành lâm nghiệp hiện nay; đồng thời, khắc phục được những bất cập, tồn tại và thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lâm nghiệp năm 2017, theo đó, Nghị định 156/2018/NĐ-CP, Nghị định 35/2019/NĐ-CP, Nghị định 01/2019/NĐ-CP, Nghị định 06/2019/NĐ-CP cùng với 07 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT được ban hành để Thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lâm nghiệp, tiến tới khẳng định lâm nghiệp là một ngành kinh tế - xã hội vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, vừa phát huy giá trị xã hội là thích ứng với biến đổi khí hậu với đòi hỏi phải quản lý bền vững.


Hệ thống Luật, Nghị định, Thông tư gồm:
1.    Luật Lâm  nghiệp 2017
Luật Lâm ngiệp đã được Quốc hội khóa XIV, tại Kỳ họp thứ 4, biểu quyết thông qua ngày 15/11/2017. Luật Lâm nghiệp năm 2017 có 12 chương với 108 điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.


2.    Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Nghị định gồm 07 Chương, 92 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.


3.    Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
Nghị định gồm 04 chương, 38 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 năm 2019.


4.    Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
Nghị định gồm 04 chương, 21 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019


5.    Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Nghị định có 05 chương 42 điều, có hiệu lực từ ngày 10/3/2019.


6.    Thông tư  27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy suất nguồn gốc lâm sản
Thông tư gồm 06 chương, 45 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019


7.    Thông tư  28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững
Thông tư gồm 5 chương, 22 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019


8.    Thông tư  29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về các biện pháp lâm sinh
Thông tư gồm 03 chương, 18 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019


9.    Thông tư  30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng chính
Thông tư gồm 04 chương, 20 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019


10.    Thông tư  31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phân định ranh giới rừng
Thông tư gồm 03 chương, 17 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019


11.    Thông tư  32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
Thông tư gồm 03 chương, 17 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019


12.    Thông tư  33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
Thông tư gồm 06 chương, 41 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

 

 

 

    Người viết bài


Phạm Thị Bích Liên
  CÁC TIN KHÁC

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Sở Nông nghiệp và PTNT
Hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định Số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực pháp luật
Một số điểm nổi bật quan trọng của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Một số thay đổi quan trọng về lâm nghiệp hiện nay
Quy định mới về xử phạt vi phạm chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo Nghị định 64/2018/NĐ-CP
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2870917
Số người trực tuyến:35
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
180.956
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.7 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:445 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn