NÔNG THÔN MỚI

+A =A -A

Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ Sáu, Ngày 13/09/2019
Ninh Bình là tỉnh thuộc phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng, có diện tích tự nhiên 1.386,79 km; dân số khoảng 973 nghìn người.

Giao thông nông thôn tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư

 

Tỉnh Ninh Bình cách thủ đô Hà Nội hơn 90 km, nằm trong vùng ảnh hưởng của thủ đô và tam giác tăng trưởng Bắc Bộ với trục giao lưu kinh tế Bắc - Nam. Vị trí địa lý, địa hình của Ninh Bình được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng tạo tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch trong nước và quốc tế như khu du lịch văn hóa tâm linh chùa Bái Đính; khu Tam Cốc - Bích Động - Tràng An; khu vườn quốc gia Cúc Phương; khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long,... các làng nghề truyền thống có khả năng thu hút khác du lịch trong và ngoài nước.
Tỉnh Ninh Bình có 6 huyện và 02 thành phố với 145 xã, phường, thị trấn. Đến hết năm 2018, có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ XD NTM, tổng số xã đạt chuẩn NTM trên toàn tỉnh là 90/119 xã, chiếm 75,6%; Bình quân toàn tỉnh đạt 17,6 tiêu chí/xã. Trong thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí tại xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tiến tới huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, Ninh Bình đã chủ động nâng cao chất lượng các tiêu chí. Năm 2017, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn 7 xã thuộc 7 huyện, thành phố đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời chủ trì soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/9/2017 về việc quy định tạm thời bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
 

Mô hình đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Phong, huyện Nho QuanNgày 5/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 691/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Theo đó, xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng bốn tiêu chí về sản xuất- thu nhập - hộ nghèo; giáo dục - y tế - văn hóa; môi trường và an ninh trật tự - hành chính công.
    Ngay sau khi Trung ương triển khai Quyết định 691, căn cứ tình hình địa phương  Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020. Đồng thời ban hành hướng dẫn trình tự thủ tục xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, sau khi có Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu họp tại tỉnh Hà Tĩnh; trong đó xác định “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc”, các xã khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ninh Bình xác định việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong đó cốt lõi là nâng cao vượt bậc đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh ban hành Hướng dẫn số 11/HD-VPĐP ngày 01/10/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 06/9/2018, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã triển khai tập huấn kiến thức xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho 176 cán bộ là lãnh đạo các xã, thôn và các huyện thành phố. Đồng thời lựa chọn 96 thôn để tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Năm 2019, Ninh Bình phấn đấu 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 24 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thành lập 03 tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách để tăng cường chỉ đạo 03 xã: Gia Vân huyện Gia Viễn; Yên Từ huyện Yên Mô; Khánh Thiện huyện Yên Khánh.

 

Lễ hội Báo Bản làng Nộn Khê xã Yên Từ, huyện Yên Mô


Trong những năm qua, với những kết quả xây dựng nông thôn mới đã đạt được, Ninh Bình từng bước đưa diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày góp phần thu hút tới 7 triệu lượt khách du lịch đến thăm trong năm 2018. Phát triển các loại hình du lịch mới gắn với nông thôn đang ngày càng phát triển như: du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái với khoảng hơn 200 hộ dân tham gia hoạt động, phố đi bộ ở khu du lịch Tam Cốc,… thu hút rất đông khách quốc tế.
Để đạt được những kết quả trên, Ninh Bình xác định rõ một số giải pháp cần tập trung thực hiện, cụ thể như sau:
Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan, đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp dân cư, làm nền tảng để xây dựng thành công NTM kiểu mẫu.
Hai là, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh chỉ đạo trong xây dựng NTM kiểu mẫu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thực hiện Chương trình kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội. Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh thành lập các tổ công tác chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng.
Ba là, các ngành, địa phương vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở các tiêu chí được phân công phụ trách, các ngành có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua hằng năm.
Bốn là, tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực để xây dựng NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng NTM kiểu mẫu theo phương châm “Dân làm Nhà nước hỗ trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM.
Năm là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân.
         Sáu là, tập trung đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH quan trọng, đồng bộ cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng NTM kiểu mẫu.
         Bảy là, xây dựng NTM kiểu mẫu thực chất, bền vững trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của từng xã, từng vùng để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo kiên trì, thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ, tiêu chí theo phương châm: “dễ làm trước, khó làm sau”. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; thường xuyên động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu, coi đây là nhiệm vụ lâu dài, khắc phục khuynh hướng “nóng vội”, tư tưởng “trông chờ, ỷ lại” quyết tâm xây dựng thành công  NTM kiểu mẫu./.
 

 

 

Người viết bàiPhạm Thị Xoan 


  CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2887214
Số người trực tuyến:35
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
183.109
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:504 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn