CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

+A =A -A

Hội nghị Tổng kết, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình

 
        Sáng 31/12/2020, tại Hội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình, tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020.
 
Tham dự Hội nghị, có đồng chí Bùi Xuân Diệu - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Chánh Văn phòng Sở - Phụ trách cải cách thủ tục hành chính của Sở, các đồng chí cán bộ đầu mối các đơn vị trực thuộc Sở, cùng 09 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020.
 
 
 
Đ/c Bùi Xuân Diệu - Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí cán bộ đầu mối các đơn vị trực thuộc Sở
 
 
       Hiện nay, Sở có 153 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo cơ chế một cửa được công khai niêm yết tại Sở, trên Trang thông tin điện tử của Sở, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (đạt 100%), trong đó 129 TTHC cấp tỉnh (trong đó: 23 TTHC ở mức độ 2; 59 TTHC ở mức độ 3; 47 TTHC ở mức độ 4) (lĩnh vực Trồng trọt: 02 TT; lĩnh vực Bảo vệ thực vật: 08 TT;  lĩnh vực Chăn nuôi: 04 TT; lĩnh vực Thú y: 18 TT; lĩnh vực Thủy sản: 22 TT; lĩnh vực Thủy lợi: 21 TT; lĩnh vực Phòng, chống thiên tai: 03 TT; lĩnh vực Lâm nghiệp: 16 TT; lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản: 06 TT; lĩnh vực Kinh tế hợp tác: 07 TT; lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường: 03 TT; lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình: 06 TT; lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp: 01 TT; lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: 01 TT; lĩnh vực Quản lý công sản: 11 TT); 15 TTHC cấp huyện, 09 TTHC cấp xã.
 
Năm 2020, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 1.677 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trong đó thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 523 hồ sơ; thủ tục hành chính mức độ 3 là 949 hồ sơ, thủ tục hành chính mức độ 4 là 205 hồ sơ.
 
Thực hiện Thông báo số 39/TB-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về Kết luận của đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử, triển khai hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 12/10/2020, Sở đã bố trí cử 02 đồng chí chính thức ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và đến ngày 31/12/2020, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể: Đã tiếp nhận: 150 hồ sơ;  đã giải quyết, trả kết quả: 141 hồ sơ; đang giải quyết, chưa đến hạn trả kết quả: 09 hồ sơ. Năm 2020, Sở có 02/02 đồng chí được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Trong thời gian qua, các đồng chí cán bộ đầu mối các đơn vị thuộc Sở đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, góp phần đưa chỉ số cải cách hành chính của Sở là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh. Năm 2020, để động viên, khích lệ cho các đồng chí cán bộ đầu mối các đơn vị trực thuộc Sở, Tổ công tác giúp trực tiếp triển khai và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Sở xem xét, duyệt cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020.
 
 
Đ/c Bùi Xuân Diệu - Phó Giám đốc Sở, tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác cải cách TTHC
 
 
 
 
 
Người viết bài: Hoàng Tân Mùi
 
 
 
 


 CÁC TIN KHÁC

Quyết định số 178/QĐ-SNN ngày 06/4/2022 ban hành Quy chế hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn an ninh mạng, chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình
Quyết định số 110/QĐ-SNN ngày 21/3/2022 về việc áp dụng biên lai điện tử
Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022
Văn bản số 281/SNN-VP ngày 15/02/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Văn bản số 276/SNN-VP Về việc triển khai thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2880754
Số người trực tuyến:27
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
180.956
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.7 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:445 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn