CHĂN NUÔI - THÚ Y

+A =A -A

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình công bố lại Hệ thóng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ Năm, Ngày 28/10/2021

       
       Thực hiện văn bản số 65/SKHCN-TĐC ngày 28/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ; Văn bản số 331/SNN-VP ngày 18/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2021. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức họp triển khai các nội dung thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2021 đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị. Đồng thời giao Ban chỉ đạo ISO tham mưu, phối hợp với các phòng, trạm chuyên môn thực hiện các nội dung hoạt động theo đúng thời gian quy định.

        Ngày 21/10/2021 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-CNTY về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Danh mục tài liệu hệ thống được Chi cục công bố bao gồm: Thủ tục theo mô hình quản lý chất lượng (Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 04 quy trình bắt buộc); 01 quy trình nội bộ và 26 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Khoa học, công nghệ, môi trường và khuyến nông được quy định tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

        Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y đáp ứng các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.  Đảm bảo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm bắt thông tin về các quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách một cách kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.

Kèm theo:

1. Bản xác nhận hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng. Tải về

2. Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng. Tải về

2.1. Phụ lục kèm theo Quyết định. Tải về

3. Bản công bố. Tải về

Người viết bài: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình
  CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2821572
Số người trực tuyến:42
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
175.940
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(99.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:326 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn