HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2015 NĂM 2022

+A =A -A

Quyết định số 76/QĐ-SNN ngày 10/02/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình về việc bãi bỏ các quy trình trong Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình

Thứ Năm, Ngày 10/02/2022


 CÁC TIN KHÁC

Quyết định số 253/QĐ-SNN ngày 12/5/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình
Quyết định Về việc Ban hành Danh mục và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
Giấy mời số 16/GM-SNN ngày 01/3/2022
Kế hoạch số 257/KH-SNN ngày 14/02/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình thực hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Văn bản số 227/SNN-VP ngày 09/02/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình hướng dẫn thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2880742
Số người trực tuyến:25
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
180.956
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.7 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:445 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn