TIN HOẠT ĐỘNG SỞ

+A =A -A

Một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025

Thứ Sáu, Ngày 29/07/2022

 Một số chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025

 Chủ tịch HĐND tỉnh vừa ký ban hành hành Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Nghị quyết, bao gồm 02 Danh mục các chính sách, trong đó quy định cụ thể 16 chính sách như sau:

1. Danh mục các Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn GĐ 2022-2025: có 6 nhóm chính sách lớn, trong đó quy định 14 chính sách

          Nhóm 1: Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản có lợi thế của tỉnh theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, có liên kết gắn sản xuất:

          - Hỗ trợ sản xuất lúa đặc sản, chất lượng cao theo hướng hữu cơ;

          - Sản xuất rau, quả theo hướng hữu cơ hoặc ứng dụng công nghệ cao;

- Hỗ trợ sản xuất trâu, bò, dê, hươu;

- Hỗ trợ nuôi tôm công nghệ cao, vụ đông;

- Hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc sảncủa tỉnh;

          Nhóm 2:Chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến;

- Hỗ trợ vùng trồng cây nguyên liệu chế biến công nghiệp;

- Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp;

Nhóm 3: Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, trải nghiệm;

-Hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, trải nghiệm;

Nhóm 4: Chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình đối với các khu vực không thể cấp nước từ các hệ thống cấp nước tập trung thuộc địa bàn nông thôn;

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình;

Nhóm 5: Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP;

- Tư vấn khảo sát lựa chọn sản phẩm tiềm năng mới để xây dựng kế hoạch hằng năm; rà soát, đánh giá sản phẩm đã đạt sao OCOP theo định kỳ (3 năm);

- Hỗ trợ các điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP gắn với phục vụ du lịch;

- Hỗ trợ cho các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở;

- Xây dựng, duy trì hệ thống giám sát và quản lý chương trình;

Nhóm 6: Chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống.

- Hỗ trợ nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được cấp bằng công nhận danh hiệu “Nghề truyền thống”, “Làng nghề”, “Làng nghề truyền thống”;

2. Danh mục các Chính sách phát triển đất lúa từ nguồn thu tiền bảo vệ và phát triển đất lúa, bao gồm 02 chính sách cụ thể như sau:

- Hỗ trợ áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa;

 - Hỗ trợ đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn cấp xã;

Nội dung, điều kiện, đối tượng, hình thức, mức hỗ trợ được quy định rõ tại 02 phụ biểu kèm theo Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/7/2022.

Nguyễn Thị Thu Hương - NVTH CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2944920
Số người trực tuyến:35
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
183.109
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:504 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn