LÂM NGHIỆP

+A =A -A

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021- 2025

Thứ Tư, Ngày 03/08/2022

Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu tổng quát: “Phát triển lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát triển rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản; quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng và diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp; phát huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính, hấp thụ, lưu giữ các-bon từ rừng, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh”. Mục tiêu cụ thể của Chương trình gồm: Bảo vệ và phát triển bền vững đối với toàn bộ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021 - 2025; góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc khoảng 42%; tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng rừng, đáp ứng yêu cầu về cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng, phòng hộ và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5,0 - 5,5%/năm. Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt khoảng 20 tỷ USD vào năm 2025, trong đó giá trị xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ đạt trên 1,5 tỷ USD, tăng tỷ trọng chế biến sâu và xuất khẩu các sản phẩm gỗ và lâm sản có giá trị gia tăng cao. Góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Đến năm 2025, thu nhập từ rừng trồng là rừng sản xuất tăng bình quân khoảng 1,5 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020.

Để thực hiện các mục tiêu trên Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 đã đề ra 3 nhiệm vụ chủ yếu: Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng; Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng ; Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đối với rừng sản xuất là rừng trồng.
Các nội dung ưu tiên của Chương trình: Bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng ven biển; Phát triển giống cây lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn; Phát triển lâm sản ngoài gỗ; Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản.
Chương trình đã đưa ra các giải pháp để thực hiện: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; Quản lý quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp; Kiện toàn, đổi mới tổ chức sản xuất; Khoa học, công nghệ và khuyến lâm; Phát triển nguồn nhân lực; Hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại; Huy động các nguồn vốn; Lồng ghép, phối hợp với các Chương trình, đề án khác. 
Tổng vốn thực hiện Chương trình dự kiến: 78.585 tỷ đồng, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai thực hiện trên toàn quốc. Ngay khi Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 1708/SNN-KL ngày 27/7/2022 gửi các sở, ban, ngành có liên quan về việc kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 để kịp thời tham mưu UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Lê Thị Cúc - Chi cục Kiểm Lâm


 CÁC TIN KHÁC

LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2944850
Số người trực tuyến:33
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
183.109
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:504 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn