THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

+A =A -A

Tiến độ thực hiện thí điểm tái cơ cấu nông nghiệp Xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh và Xã Yên thái, huyện Yên Mô 9 tháng đầu năm năm 2016

Thứ Sáu, Ngày 14/10/2016
Thực hiện kế hoạch số 201/KH-BCĐ ngày 11/12/2015 về thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2016.

Sở đã phối hợp với UBND huyện Yên Khánh và Yên Mô triển khai thí điểm tái cơ cấu cấp xã về sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại 02 xã Khánh Thành huyện Yên Khánh và Yên Thái huyện Yên Mô. Phấn đấu đến hết năm 2017, 02 xã được công nhận sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kết quả đến tháng 9 năm 2016 như sau:
Đã tổ chức khảo sát thực trạng về sản xuất nông nghiệp tại 2 xã; tổ chức tuyên truyền vận động 100% hộ sản xuất nông nghiệp của 2 xã ký cam kết tham gia sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tới lãnh đạo xã, cán bộ các ban ngành, đoàn thể của xã, cán bộ chủ chốt các HTX và các hộ dân của 2 xã. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu xây dựng tiêu chí, trình tự thủ tục chứng nhận vùng sản xuất trồng trọt đủ điều kiện an toàn và ban hành bộ tiêu chí công nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản an toàn. Hướng dẫn UBND 02 xã lập hồ sơ đăng ký xây dựng xã an toàn dịch bệnh. Phối với các đơn vị liên quan điều chỉnh, quy hoạch lại vùng sản xuất tại 02 xã. Tổ chức khảo sát, triển khai một số mô hình sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn thực phẩm, đồng thời tìm kiếm các đối tác liên kết với nông dân ký kết tiêu thụ sản phẩm.
Đối với xã Khánh Thành: đã triển khai thực hiện 03 vùng sản xuất lúa VietGAP với diện tích 130 ha đã được cấp giấy chứng nhận; hướng dẫn các HTX ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lúa VietGAP và một số loại rau. Xây dựng mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học (Số đàn lợn được nuôi theo hướng an toàn sinh học 3.900 con, chiếm tỷ lệ 39% tổng số lợn; số gia cầm nuôi theo hướng an toàn sinh học là 13.700 con, chiếm tỷ lệ 38% tổng số gia cầm). Xây dựng 02 mô hình nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt với diện tích 3,17 ha. Trồng 03 ha bí và 05 ha ổi, hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Thành lập HTX ngành hàng về sản xuất rau củ quả và tiêu thụ sản phẩm xã Khánh Thành; Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm rau; hỗ trợ nhà lưới đơn giản diện tích 1.000m2  và hỗ trợ mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
Đối với xã Yên Thái: đã tổ chức sản xuất được 40 ha lúa an toàn. Xây dựng 04 bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV, 02 biển hiệu cho vùng sản xuất trồng trọt đảm bảo an toàn. Tổ chức được 14 lớp tập huấn cho 1.990 người tham dự; Thực hiện mô hình thuỷ sản vùng ruộng trũng chuyển đổi trên diện tích 01 ha với 8.400 con cá, đến nay cá sinh trưởng phát triển tốt, trọng lượng bình quân ước đạt 900g/con.
Những kết quả thực hiện thí điểm tái cơ cấu cấp xã về sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại 02 xã Khánh Thành huyện Yên Khánh và Yên Thái huyện Yên Mô, góp phần thực hiện thành công Đề án tổng thể tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2016./.

Ban biên tập CÁC TIN KHÁC

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình năm 2022
Lấy ý kiến đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2021
Về việc chuyển hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại ộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh ình
Hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình
Kết luận Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Bình
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2887165
Số người trực tuyến:32
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
183.109
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:504 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn