THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

+A =A -A

Kết luận Hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2016

Thứ Hai, Ngày 17/10/2016
Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nehị đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuôi năm 2016

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Thường vụ đảng uỷ Sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố; Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên Sở.
Đồng chí Vũ Nam Tiến - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận như sau:
Trong 9 tháng năm 2016 tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường làm ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp, song với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đồng bộ đưa ra những giải pháp cụ thê đế tố chức thực hiện kế hoạch phát triên của ngành, cùng với sự vào cuộc tích cực của bà con nông dân, do vậy, sản xuất nông, lâm ngư nghiệp tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác của ngành. Trong đó tập trung vào tái cơ cấu ngành theo hướng nânẹ cao giá trị gia tăng và phát triển bền vừng, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nuôi trông thủy sản, đưa những cây, con chủ lực, phù họp, có giá trị, năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đây mạnh góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sông dân cư nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh nhũng kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế đó là: Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình và nhân rộng tuy đă có song còn ít; một số địa phương chưa thực sự quyết liệt tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp; việc triển khai nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của một vài đơn vị thực hiện chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng chưa cao. Đê sản xuất nôn£ nghiệp có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của ngành năm 2016, yêu cẩu các đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm như sau:

Chi tiết: Tải về
  CÁC TIN KHÁC

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình năm 2022
Lấy ý kiến đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2021
Về việc chuyển hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại ộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh ình
Hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình
Kết luận Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Bình
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2885022
Số người trực tuyến:20
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
183.109
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2022
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(98.4 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:504 hồ sơ)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn