CHĂN NUÔI - THÚ Y

+A =A -A

Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024

Thứ Hai, Ngày 08/04/2024

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025. Ngày 03/4/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 473/QĐ-BTTTT về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024. 

Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024 bao gồm 06 nhóm tiêu chí đánh giá với tổng điểm 100, cụ thể như sau:

+ Nhóm tiêu chí đánh giá chức năng (50 điểm).

 + Nhóm tiêu chí đánh giá cấu trúc, bố cục (5 điểm). 

+ Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu năng (20 điểm).

 + Nhóm tiêu chí đánh giá an toàn thông tin (15 điểm). 

+ Nhóm tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện (5 điểm). 

+ Nhóm tiêu chí đánh giá kết nối với Hệ thống EMC (5 điểm). 

Kết quả đánh giá chất lượng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bộ, ngành, địa phương được chia thành 05 mức độ, cụ thể như sau:

 + Mức độ A: Từ 90 điểm đến 100 điểm 

+ Mức độ B: Từ 80 đến 89 điểm 

+ Mức độ C: Từ 65 đến 79 điểm

 + Mức độ D: Từ 50 đến 64 điểm 2

 + Mức độ E: Dưới 50 điểm

Bộ tiêu chí nhằm thực hiện đánh giá các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

 

Xem chi tiết Quyết định số 473/QĐ-BTTTT tại đây:

 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-473-QD-BTTTT-2024-Bo-tieu-chi-danh-gia-He-thong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cap-bo-604987.aspx?v=d

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà -  Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình


            Đánh giá cho bài viết này: Chưa có lượt đánh giá nào


 CÁC TIN KHÁC

Tuyên truyền kiểm tra công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và công tác tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh được sử dụng để thực hiện TTHC, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử đến ngày 01/7/2024
320/320 hồ sơ TTHC giải quyết sớm hạn trong Quý I năm 2024 thuộc thẩm quyền giải quyết Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình
Địa chỉ tra cứu kết quả pháp điển quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn
Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Thủy sản và hướng dẫn xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản
LỊCH LÀM VIỆC - GIẤY MỜI
VIDEO
VĂN BẢN MỚI
TÌM KIẾM
LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 3722113
Số người trực tuyến:13
KÊNH TƯƠNG TÁC SỐ
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
268.590
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Năm 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết:323 hồ sơ)

THĂM DÒ Ý KIẾN - BÌNH CHỌN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Phố 4, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871174, Fax:02293.875824, Email: snnvptnt.snn@ninhbinh.gov.vn